Nemocnice
Boskovice

Bezpečí
Důvěra
Péče

  (+420) 516 491 111

Zdravotnický intervent

Práce ve zdravotnictví znamená setkávat se s nemocemi, lidskými osudy, životními ztrátami i smrtí. Tyto okamžiky jsou často provázeny silnými emocemi, truchlením, bezradností, akutní stresovou reakcí. Zdravotníci jsou primárně nastavení a odborně připraveni na záchranu života a léčení ”těla”. Méně však na poskytnutí psychické podpory pacientovi a jeho blízkým (dále zasaženým), komunikovat s nimi. Ne vždy také mají k tomuto čas a prostor. Zasažení, kteří mají potřebu informací, sdílení emocí, ukotvení v čase a prostoru, pak mohou tuto situaci vnímat jako projev nezájmu a neochoty… tak vzniká nepochopení a komunikační bariéra mezi zdravotníky a zasaženými.

Při práci se zasaženými takovouto osobní krizí nebo akutní stresovou reakcí, není nezbytně nutná přítomnost psychologa. Nejde o žádnou psychoterapii nebo léčbu, ale o první psychickou pomoc (intervenci), kterou provádějí speciálně vyškolení zdravotničtí interventi.

 

Zdravotnický intervent

 

Kontakt: zdravotnicky.intervent@nembce.cz

V nemocnici je k nalezení v pracovní době na odd. DIOP + ONLP, dostupnost na telefonu je 24 hod. denně.

V celém areálu nemocnice platí povinnost nosit na obličeji připevněnou roušku. Nedisponuje-li příchozí vlastní rouškou, je povinen si ji zakoupit v lékárně nebo v příslušné ambulanci. Hospitalizovaní pacienti jsou povinni mít vlastní roušku, kterou používají při pohybu mimo oddělení z důvodu prováděných vyšetření.

Nejsou-li hospitalizovaní pacienti vlastní rouškou vybaveni, je možné ji zakoupit v lékárně.

Hledat na webu