Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Nemocnice
Boskovice

Bezpečí
Důvěra
Péče

  (+420) 516 491 111
  info@nembce.cz

Zdravotnický intervent

Práce ve zdravotnictví znamená setkávat se s nemocemi, lidskými osudy, životními ztrátami i smrtí. Tyto okamžiky jsou často provázeny silnými emocemi, truchlením, bezradností, akutní stresovou reakcí. Zdravotníci jsou primárně nastavení a odborně připraveni na záchranu života a léčení ”těla”. Méně však na poskytnutí psychické podpory pacientovi a jeho blízkým (dále zasaženým), komunikovat s nimi. Ne vždy také mají k tomuto čas a prostor. Zasažení, kteří mají potřebu informací, sdílení emocí, ukotvení v čase a prostoru, pak mohou tuto situaci vnímat jako projev nezájmu a neochoty… tak vzniká nepochopení a komunikační bariéra mezi zdravotníky a zasaženými.

Při práci se zasaženými takovouto osobní krizí nebo akutní stresovou reakcí, není nezbytně nutná přítomnost psychologa. Nejde o žádnou psychoterapii nebo léčbu, ale o první psychickou pomoc (intervenci), kterou provádějí speciálně vyškolení zdravotničtí interventi.

 

Zdravotnický intervent

 

Kontakt: zdravotnicky.intervent@nembce.cz

 

Hledat na webu