Oddělení klinické biochemie a hematologie:

 

Provoz nepřetržitý

Pracovní doba

Pondělí – pátek :    6:00 – 14:30 hodin

                            14:30 – 18:00 hodin _provoz  zajišťuje

      1 laborantka biochemie a 1 laborantka hematologie

Pohotovostní služba

Pondělí – pátek :    18:00 – 6:00 hodin

Dny pracovního volna a klidu:    nepřetržitě

                                                              _provoz  zajišťuje

      1 laborantka biochemie a 1 laborantka hematologie

Příjem biologického materiálu

 Nepřetržitě

 

Mikrobiologické oddělení:

 

Pracovní doba              

                            

Pondělí – pátek :    6:30 – 15:30 hodin

Sobota :                  7:00 – 12:00 hodin

Příjem biologického materiálu

Pondělí – pátek :     6:30 – 15:00 hodin

Sobota :                  7:30 – 10:30 hodin