Přehled používaných terapeutických postupů

Na základě vyšetření pohybového systému se určí segmenty, které mají sníženou pohyblivost. Po správně provedené manipulaci se obnoví omezená pohyblivost a mizí i bolestivost. Pacientovi bývá doporučena specifická aktivní terapie.

Zahrnuje sadu cviků a mobilizací k ovlivnění funkčních poruch v oblasti žeber, pánve, páteře, především se zaměřením na poruchy související s bolestivostí kostrče. Využívá se např. u funkční sterility žen, u bolestí zad, při skoliózách.

Využívá se u dětí i dospělých, např. při opožděném vzpřimování kojenců nebo u neurologických a ortopedických onemocnění. Cílem metody je osvojení základního pohybového stereotypu prostřednictvím tzv. reflexního plazení a otáčení.

Metoda, která využívá různých mechanismů (slovní povel, zrak, protažení, odpor) k usnadnění pohybu. Pohyb je zkvalitněn např. po cévní mozkové příhodě, při částečné ztrátě hybnosti nebo při svalových nerovnováhách.

Je terapeutický program, který ma za cíl odstranit pohybové chyby, jichž se lidé dopouštějí při běžných činnostech (nesprávné držení těla, zvedání břemen, chyby při stání nebo sezení).

S pomocí labilních pomůcek je dosahováno zlepšení kvality vnímání a nastavení vlastního těla (poúrazový kotník, nestabilní koleno, chronické bolesti zad).
 

Systém cviků, který vyváženě aktivizuje spirálová zřetězení svalů, aktivuje chodidla, svaly DKK, hluboký stabilizační systém, stabilizuje oblast hrudníku, abdominální krajinu a pánev, vytváří svalový korzet

Je manuální terapie, při které jsou terapeutem uvolňovány blokády pohybového aparátu - klouby obratlů i končetin jsou nastavovány do původní správné polohy.

Jemná masáž zaměřená na rozpohybování lymfy, která se používá např. k odstranění otoků po zlomeninách, k terapii po operačním odstranění prsu nebo po traumatech.

Pohybové aktivity jsou vybírány s ohledem na konkrétní obtíže pacienta a jeho možnosti. Může se jednat o nácvik relaxace přetížených částí těla, stejně jako o cvičení s využitím vlastního těla či pomůcek.

Funkční tape je speciální lepící páska, která slouží jako aktivní opora, přetížená místa odlehčuje a povzbuzuje oslabené či neaktivní části těla, stimuluje je, aby se správné při pohybu zapojovaly. 

Rehabilitace dětí 

Na našem oddělení se kromě práce s dospělými klienty zabýváme i fyzioterapií u kojenců, batolat, předškolních i školních dětí.

Rodiče s nejmenšími dětmi k nám nejčastěji přicházejí pro lehké a středně těžké poruchy psychomotorického vývoje. U předškolních a školních dětí se nejčastěji setkáváme s obtížemi jako vadné držení těla, skoliotické držení či skoliosa, vtáčení jedné nebo obou dolních končetin při chůzi, plochými nohami nebo různými potížemi s hrubou či jemnou motorikou. 

Ergoterapie
Ergoterapie pomáhá pacientům s postižením v nácviku sebeobsluhy a základních pohybových dovedností (zvládnutí osobní hygieny, oblékání, jídla , nácvik všedních činností se speciálními ortopedickými a kompenzačními pomůckami.
Ergoterapie se zaměřuje na rozvoj hrubé a jemné motoriky, koordinace, vnímání, senzomotoriky, citlivosti, vytrvalosti, výkonnosti mozkových funkcí a také na psychické, emocionální a sociální schopnosti. Ergoterapeut provádí léčbu kognitivních poruch, které vznikají na podkladě poškození mozku (poruchy chování, orientace, pozornosti, paměti, učení, sebepoznání aj.).


 

Přístroje k aplikaci fyzikální léčby využívají účinků magnetického pole, ultrazvukového vlnění, elektrických proudů a impulsů, světelných paprsků, tepla a léčebných účinků vody. Tyto procedury vyvolávají pozitivní biologické změny v tkáních, a tím pomáhají v léčbě řady onemocnění.