Radiologie jako základní klinický lékařský obor zabezpečuje následující činnosti:

 

1.skiagrafické vyšetření -  klasické RTG snímky

- RTG plic a srdce

- RTG veškerého skeletu 

 

2. skiaskopické vyšetření –   dynamická RTG vyšetření,

-  vyšetření gastrointestinálního traktu(jícen, žaludek střevo)

- vyšetření vylučovací soustavy (ledvin,...)

- vyšetření patologických píštělí a dutin - fistulografie

- vyšetření žlučových cest – T-dren, ERCP...


 

3 .ultrazvukové vyšetření – není RTG záření:

- UZ peritoneální dutiny a břišních parenchymových orgánů,

- UZ ledvin a retroperitonea,

- UZ pánve a urogenitálního systému,

- UZ štítné žlázy, slinných žláz, uzlin,

- UZ pleurálních dutin,

- UZ pyloru a gastroesofageálního refluxu u dětí,

- UZ muskuloskeletálního systému - svalů, šlach, kloubů a měkkých tkání,

- transkraniální UZ vyšetření mozku dětí přes velkou fontanelu,

- UZ vyšetření cév (dopplerovská sonografie) – především periferních končetinových cév (tepen a žil), a magistrálních tepen mozkových (karotid).

 

4. CT vyšetření– vyšetřování pomocí celotělového výpočetního tomografu, RTG zářením, bez nebo s podáním kontrasní látky nitrožilně a perorálně:

- CT vyšetření hlavy / především mozku/,

- CT krku,

- CT hrudníku,

- CT břicha a pánve,

- CT páteře,

- CT končetin,

- CT angiografie- zobrazení cévních struktur,  nejčastěji krčních  tepen, aorty a jejich větví, plicního tepenného řečiště a končetinových tepen.

 

5. intervenční výkony- biopsie a drenáže patologických kolekcí pod CT kontrolou.


 

 

Příprava pacienta k vyšetření

 

Skiagrafická RTG vyšetření: 

- bez přípravy.

 

Skiaskopická RTG vyšetření:

- pacient před vyšetřením 8 hod. nejí, nepije, nekouří.

 

Ultrazvukové vyšetření:

- na UZ vyšetření břicha je nutné, aby byl pacient lačný,

- při vyšetření malé pánve a močového měchýře je nutné mít naplněný močový měchýř  (pacient před vyšetřením nemočí),

- na ostatní UZ vyšetření není potřebná žádná příprava.

 

CT vyšetření:

1. nativní CT vyšetření (bez podání kontrastní látky do žíly)

- není nutná žádná příprava,

2. vyšetření s podáním kontrastní látky do žíly

- lačný pacient

- negativní alergická anamnesa na jod

- hodnota renálních funkcí – kreatinin

- večer před vyšetření a ráno v den vyšetření pacient užije předepsané léky mimo perorálních antidiabetik obsahujících metformin (vysazení dle pokynů indikujícího lékaře)

- u vyšetření břicha a malé pánve pacient dostává navíc pít i ředěnou kontrastní látku individuálně, dle typu požadovaného vyšetření.