Bioptická vyšetření

Bioptický úsek zpracovává biologický materiál z operačních resekátů, excizí, probatorních punkcí, endoskopických odběrů (např. sliznice střeva, močového měchýře), kyretáží.

Základem pro mikroskopickou diagnostiku jsou zhotovené preparáty – tkáňové řezy.

Bioptická diagnostika zahrnuje nádorové i nenádorové (např. zánětlivé) léze.

Výsledek bioptických vyšetření přímo ovlivňuje další léčbu pacientů.

Negynekologická cytologická vyšetření

V úseku negynekologické cytodiagnostiky jsou zpracovávány punktáty tělních tekutin a cystických dutin, močová cytologie, mozkomíšní mok apod. a dále tenkojehlové aspiráty (např. tenkojehlové punkce štítné žlázy).

Cytologická diagnostika je založena na mikroskopickém posouzení vlastností buněk.

Účelem těchto vyšetření je především rozpoznání přítomnosti nádorových buněk ve vyšetřovaném materiálu.

Urgentní peroperační vyšetření

Jedná se o rychlé vyšetření operačního materiálu metodou tkáňových řezů ze zmrazené tkáně. Výsledek tohoto vyšetření (většinou přítomnost či nepřítomnost nádoru ve vyšetřovaném materiálu) umožňuje operatérovi rozhodnout o dalším průběhu operace.