Oddělení zajišťuje nepřetržitou službu pro operační obory.