Standardní oddělení (stanice A, stanice B)

Chirurgie disponuje 62 lůžky na dvou standardních ošetřovacích jednotkách: aseptické a septické. Stanice septické chirurgie je určena především pro případy infekcí, chronických defektů aj.

 

Chirurgická jednotka intenzivní péče

Péče o závažně nemocné pacienty, především o pooperační a úrazové stavy je zabezpečena na jednotce intenzivní péče s 12 lůžky.