Nemocnice
Boskovice

Bezpečí
Důvěra
Péče

  (+420) 516 491 111

Vzdělávání

Cílem procesu vzdělávání v naší nemocnici je vytvoření komplexního kvalitního vzdělávacího systému, který umožní zvýšení odborné úrovně našich zaměstnanců.

Profesní rozvoj našich zaměstnanců je rozvíjen také prostřednictvím interních vzdělávacích programů zaměřených na odbornou stránku celoživotního vzdělávání.

Investice vynakládané do vzdělávacích procesů mají vysokou návratnost a jsou zcela nezbytné k dosažení konkurenceschopnosti organizace.

 

Individuální praxe studentů     Lékařská hnihovna     Konference

V celém areálu nemocnice platí povinnost nosit na obličeji připevněnou roušku. Nedisponuje-li příchozí vlastní rouškou, je povinen si ji zakoupit v lékárně nebo v příslušné ambulanci. Hospitalizovaní pacienti jsou povinni mít vlastní roušku, kterou používají při pohybu mimo oddělení z důvodu prováděných vyšetření.

Nejsou-li hospitalizovaní pacienti vlastní rouškou vybaveni, je možné ji zakoupit v lékárně.

Hledat na webu