Transfuzní oddělení

Provádí v rámci okresu Blansko odběry krve a plazmy u dárců krve, zpracování odběrů krve, vyšetření a expedici krevních přípravků a krevních derivátů vyrobených z plazmy.

Transfuzní oddělení má povolení k činnosti udělené Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Dodává odebranou krevní plazmu na výrobu speciálních léčiv ke zpracování do firmy Baxter, Rakousko.  Pracoviště je  pravidelně kontrolováno Státním ústavem pro kontrolu léčiv  i firmou Baxter. Transfuzní oddělení je vybaveno moderní technikou, která splňuje veškeré legislativní požadavky.

 

Kontakty:

516 491 552 - evidence a objednávání dárců 
516 491 616 - objednávání dárců
516 491 555 - informace
516 491 546