Transfuzní oddělení

!!! Poslední odběrové dny pro dárce krve jsou 17. — 18. 12. 2019. V pátek 20. 12. 2019 jsou pouze separátorové odběry plazmy.

 

Provádí v rámci okresu Blansko odběry krve a plazmy u dárců krve, zpracování odběrů krve, vyšetření a expedici transfuzních přípravků a krevních derivátů vyrobených z plazmy.

Transfuzní oddělení má povolení k činnosti udělené Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Dodává odebranou krevní plazmu na výrobu speciálních léčiv ke zpracování do firmy Shire (Takeda), Rakousko.  Pracoviště je  pravidelně kontrolováno Státním ústavem pro kontrolu léčiv  i firmou Shire (Takeda). Transfuzní oddělení je vybaveno moderní technikou, která splňuje veškeré legislativní požadavky.

 

Kontakty:

516 491 552 - evidence a objednávání dárců 
516 491 616 - objednávání dárců
516 491 555 - informace
516 491 546