Rehabilitační oddělení

Rehabilitační oddělení zajišťuje péči pro pacienty všech lůžkových oddělení nemocnice, pro ambulantní pacienty spádové oblasti a další klienty, kteří naše služby vyhledají.

Nejvyšší procento vyšetřených klientů trpí akutními či chronickými vertebrogenními obtížemi nebo jinými poruchami pohybového systému. Na druhém místě v žebříčku počtu diagnoz figurují pooperační a poúrazové stavy, dále pak nemoci oběhové, dýchací a nervové soustavy.

Poskytujeme poradenství v ergonomii, práce u PC, prevence vertebrogenních obtíží.

Realizujeme plantoskopická vyšetření na PodoCamu.
Navrhujeme a dle možností předepisujeme protetické a rehabilitační pomůcky. Zprostředkujeme služby protetika.

U indikovaných stavů doporučujeme lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost.


Organizační členění

Dvě rehabilitační ambulance lékařů a jedné zdravotní sestry, místnost pro specializovanou léčebnou rehabilitaci dětí a prostory pro C02 celotělovou terapii naleznete ve 2. patře polikliniky.
Rehabilitační oddělení nacházející se v suterénu polikliniky zahrnuje úsek pro léčebnou tělesnou výchovu, vodoléčebné procedury a oddělení elektroterapie.

 

Informace pro ambulantní pacienty

  • rehabilitační péče je poskytována na základě doporučení FT nebo K poukazu od praktického nebo odborného lékaře,

  • platnost poukazu je 1 týden (7 dní),

  • na doporučení FT je prováděna terapie přímo fyzioterapeuty, doporučení musí obasahovat přesnou specifikaci léčby,

  • na poukaz K se pacient objedná k vyšetření rehabilitačním lékařem ve druhém patře polikliniky nebo na telefonickém čísle 516 491 572,

  • k rehabilitační léčbě pacient nastoupí nejpozději do 1 týdne,

  • žádáme o dodržení času naplánovaných procedur,

  • nemůžete-li se z vážných důvodů dostavit k léčbě, omluvte se osobně či telefoniky – fyzioterapie 516 491 576, elektroléčba 516 491 336,

  • přeruší-li pacient léčbu na delší dobu (2 týdny), je nutné opět vyšetření rehabilitačním lékařem nebo nové FT doporučení odesílajícím lékařem,

  • většina léčebných procedur je hrazena ZP (plně nebo částečně), každé vynechání procedury je považováno za porušení léčebného režimu.

 

Kontakty:

516 491 572 — evidence
516 491 575 — tělocvična
516 491 576 — fyzioterapie
516 491 336 — elektroléčba