Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Nemocnice
Boskovice

Bezpečí
Důvěra
Péče

  (+420) 516 491 111
  info@nembce.cz

Rehabilitační oddělení

 • Přehled oddělení
 • Ordinační hodiny
 • Prováděná vyšetření
 • Personální obsazení
Kde nás najdete

Kde nás najdete

Rychlý kontakt

Rychlý kontakt

 • 516 491 572 - evidence

 • 516 491 574 - dětská tělocvična

 • 516 491 576 - fyzioterapie

 • 516 491 336 - elektroléčba

 • 516 491 577 - masérna

 • 516 491 578 - CO2 vaky

 • 516 491 579 - LASER

Struktura

Členění

 • Úsek 1
 • Úsek 2

 

Prim. MUDr. Monika Dvořáčková

Pondělí      8.30-11.30 12.30-16.00
Úterý 7.30-11.30 12.30-15.00
Středa 7.30-11.30 12.30-15.00
Čtvrtek 7.30-11.30 12.30-15.00
Pátek 7.30-11.30 12.30-15.00

 

MUDr. Jana Lukešová

Středa       7.30-11.30 12.30-15.00

 

MUDr. Karel Friedrich

Čtvrtek  7.30-11.30 12.30-15.00

 

Ordinační doba fyzioterapeutů

Všední dny                   7.00-14.30
Sobota Provoz pouze pro hospitalizované pacienty

 

 

Přehled používaných terapeutických postupů

 • Terapie funkčních poruch: Na základě vyšetření pohybového systému se určí segmenty, které mají sníženou pohyblivost. Po správně provedené manipulaci se obnoví omezená pohyblivost a mizí i bolestivost. Pacientovi bývá doporučena specifická aktivní terapie.
 • Metodika Ludmily Mojžíšové: Zahrnuje sadu cviků a mobilizací k ovlivnění funkčních poruch v oblasti žeber, pánve, páteře, především se zaměřením na poruchy související s bolestivostí kostrče. Využívá se např. u funkční sterility žen, u bolestí zad, při skoliózách.
 • Vojtova metoda: Využívá se u dětí i dospělých, např. při opožděném vzpřimování kojenců nebo u neurologických a ortopedických onemocnění. Cílem metody je osvojení základního pohybového stereotypu prostřednictvím tzv. reflexního plazení a otáčení.
 • Proprioceptivní neuromuskulární facilitace: Metoda, která využívá různých mechanismů (slovní povel, zrak, protažení, odpor) k usnadnění pohybu. Pohyb je zkvalitněn např. po cévní mozkové příhodě, při částečné ztrátě hybnosti nebo při svalových nerovnováhách.
 • Škola zad: Je terapeutický program, který ma za cíl odstranit pohybové chyby, jichž se lidé dopouštějí při běžných činnostech (nesprávné držení těla, zvedání břemen, chyby při stání nebo sezení).
 • Senzomotorická stimulace: S pomocí labilních pomůcek je dosahováno zlepšení kvality vnímání a nastavení vlastního těla (poúrazový kotník, nestabilní koleno, chronické bolesti zad).
 • SM-systém cvičení MUDr. Smíška – spirální stabilizace páteře: Systém cviků, který vyváženě aktivizuje spirálová zřetězení svalů, aktivuje chodidla, svaly DKK, hluboký stabilizační systém, stabilizuje oblast hrudníku, abdominální krajinu a pánev, vytváří svalový korzet.
 • Dornova metoda: Je manuální terapie, při které jsou terapeutem uvolňovány blokády pohybového aparátu - klouby obratlů i končetin jsou nastavovány do původní správné polohy.
 • Manuální lymfodrenáž: Jemná masáž zaměřená na rozpohybování lymfy, která se používá např. k odstranění otoků po zlomeninách, k terapii po operačním odstranění prsu nebo po traumatech.
 • Léčebná pohybová aktivita: Pohybové aktivity jsou vybírány s ohledem na konkrétní obtíže pacienta a jeho možnosti. Může se jednat o nácvik relaxace přetížených částí těla, stejně jako o cvičení s využitím vlastního těla či pomůcek.
 • Využití funkčního tapu: Funkční tape je speciální lepící páska, která slouží jako aktivní opora, přetížená místa odlehčuje a povzbuzuje oslabené či neaktivní části těla, stimuluje je, aby se správné při pohybu zapojovaly.

 

Rehabilitace dětí

Na našem oddělení se kromě práce s dospělými klienty zabýváme i fyzioterapií u kojenců, batolat, předškolních i školních dětí.

Rodiče s nejmenšími dětmi k nám nejčastěji přicházejí pro lehké a středně těžké poruchy psychomotorického vývoje. U předškolních a školních dětí se nejčastěji setkáváme s obtížemi jako vadné držení těla, skoliotické držení či skoliosa, vtáčení jedné nebo obou dolních končetin při chůzi, plochými nohami nebo různými potížemi s hrubou či jemnou motorikou.

 

Ergoterapie

Ergoterapie pomáhá pacientům s postižením v nácviku sebeobsluhy a základních pohybových dovedností (zvládnutí osobní hygieny, oblékání, jídla , nácvik všedních činností se speciálními ortopedickými a kompenzačními pomůckami).
Ergoterapie se zaměřuje na rozvoj hrubé a jemné motoriky, koordinace, vnímání, senzomotoriky, citlivosti, vytrvalosti, výkonnosti mozkových funkcí a také na psychické, emocionální a sociální schopnosti. Ergoterapeut provádí léčbu kognitivních poruch, které vznikají na podkladě poškození mozku (poruchy chování, orientace, pozornosti, paměti, učení, sebepoznání aj.).

 

Přístroje k aplikaci fyzikální léčby využívají účinků magnetického pole, ultrazvukového vlnění, elektrických proudů a impulsů, světelných paprsků, tepla a léčebných účinků vody. Tyto procedury vyvolávají pozitivní biologické změny v tkáních, a tím pomáhají v léčbě řady onemocnění.

 • Magnetoterapie
 • Ultrasonoterapie
 • Elektroterapie
 • LASERterapie
 • Lokální kryoterapie (-30 stupňů Celsia)
 • Termoterapie
 • Končetinové vířivky
 • Sřídavé nožní koupele (koupel o teplotě 40 – 46 °C a 10 – 16 °C, využívá střídavého působení chladu a tepla na dolní končetiny za účelem zlepšení prokrvení a trofiky tkání)
 • C02 terapie:
  • Uhličité suché koupele způsobují v těle pacienta rozšíření cév a celkové prokrvení. Účinkem je celková regenerace a rekonvalescence organismu - zlepšení funkce oběhového, hormonálního, nervového, pohybového i imunitního systému. Využití v široké indikační škále onemocnění.
  • Plynové injekce injekce s medicinálním C02 se aplikují do bolestivých míst podkoží v okolí velkých kloubů a páteře, plyn se velmi rychle vstřebává, injekce uleví od bolesti, zlepší prokrvení v oblasti aplikace
  • Aplikace GUNA kolagenových injekcí

Vedení oddělení


prim. MUDr. Monika Dvořáčková

prim. MUDr. Monika Dvořáčková

Primářka


Popis odděleníRehabilitační oddělení zajišťuje péči pro pacienty všech lůžkových oddělení nemocnice, pro ambulantní pacienty spádové oblasti a další klienty, kteří naše služby vyhledají.

Nejvyšší procento vyšetřených klientů trpí akutními či chronickými vertebrogenními obtížemi nebo jinými poruchami pohybového systému. Na druhém místě v žebříčku počtu diagnoz figurují pooperační a poúrazové stavy, dále pak nemoci oběhové, dýchací a nervové soustavy.

Poskytujeme poradenství v ergonomii, práce u PC, prevence vertebrogenních obtíží.

Realizujeme plantoskopická vyšetření na PodoCamu.
Navrhujeme a dle možností předepisujeme protetické a rehabilitační pomůcky. Zprostředkujeme služby protetika.

U indikovaných stavů doporučujeme lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost.


Organizační členění

Dvě rehabilitační ambulance lékařů a jedné zdravotní sestry, místnost pro specializovanou léčebnou rehabilitaci dětí a prostory pro C02 celotělovou terapii naleznete ve 2. patře polikliniky.
Rehabilitační oddělení nacházející se v suterénu polikliniky zahrnuje úsek pro léčebnou tělesnou výchovu, vodoléčebné procedury a oddělení elektroterapie. Péči klientům poskytuje tým zkušených fyzioterapeutek, ergoterapeutky a masérky.

 

Informace pro ambulantní pacienty

 • Rehabilitační péče je poskytována na základě doporučení FT nebo K poukazu od praktického nebo odborného lékaře
 • Platnost poukazu je 1 týden (7 dní)
 • Na doporučení FT je prováděna terapie přímo fyzioterapeuty, doporučení musí obasahovat přesnou specifikaci léčby, osobní domluva nutná
 • Na poukaz K se pacient objedná k vyšetření rehabilitačním lékařem ve druhém patře polikliniky nebo na telefonickém čísle 516 491 572
 • K rehabilitační léčbě pacient nastoupí nejpozději do 1 týdne
 • Žádáme o dodržení času naplánovaných procedur
 • Nemůžete-li se z vážných důvodů dostavit k léčbě, omluvte se osobně či telefoniky – fyzioterapie 516 491 576, elektroléčba 516 491 336
 • Přeruší-li pacient léčbu na delší dobu (2 týdny), je nutné opět vyšetření rehabilitačním lékařem nebo nové FT doporučení odesílajícím lékařem
 • Většina léčebných procedur je hrazena ZP (plně nebo částečně), každé vynechání procedury je považováno za porušení léčebného režimu

 

Plánek nemocnice


Orientační plán nemocnice

Orientační plán

Fotogalerie

Hledat na webu