Radiologické oddělení

RDG oddělení se nachází v prvním patře na průchozí chodbě mezi poliklinikou a lůžkovou částí.

 

Základním prvkem práce a zdrojem informací radiologického oddělení je zobrazovací činnost. Diagnostické obrazy získává různými postupy a s využitím různých energií nejčastěji v podobě ionizujícího záření (skiagrafie, skiaskopie, CT) a mechanické energie (ultrazvuk). V návaznosti na diagnostiku nebo spolu s ní se zabývá i intervenčními  výkony.

 

Oddělení disponuje moderní přístrojovou technikou, provádí veškerá skiagrafická vyšetření, včetně stomatologických, vyšetření skiaskopická, CT vyšetření a vyšetření ultrazvuková.

Oddělení je plně digitalizované s napojením všech přístrojů do obrazového archivačního systému PACS, s možností zasílání snímkové dokumentace v rámci nemocnice i na jiná pracoviště.

 Radiologické oddělení zajišťuje radiodiagnostickou a sonografickou službu pro všechna lůžková oddělení a ambulance nemocnice a ambulantní lékaře ve spádové oblasti.

Z hlediska radiační ochrany nelze provádět žádné vyšetření s použitím zdrojů ionizujícího záření bez lékařské indikace, tzn., že na vlastní žádost pacienta nelze provést žádné RTG vyšetření.

 

 

 

Kontakty:

516 491 522