Nemocnice
Boskovice

Bezpečí
Důvěra
Péče

  (+420) 516 491 111

Projekty financované EU

dotacni_program.png (PNG 1427x150px )

 

31.12.2018

CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005532

Vážení pacienti, v souladu s pokynem Ministerstva zdravotnictví nelze v současné epidemiologické situaci provádět plánované neakutní výkony. Sledujte naše webové stránky, kde uvádíme podrobnosti a aktuální opatření.

Hledat na webu