Váš prohlížeč je zastaralý, některé prvky těchto stránek se nemusí zobrazovat korektně. Prosím aktualizujte ho nebo nainstalujte jiný.

Programy podpory zdraví

Programy v oblasti podpory zdraví a prevence nemocí realizované Nemocnicí Boskovice s.r.o.

 

Proč podpora zdraví a prevence nemocí?

Nemocnice Boskovice s.r.o. realizuje zdravotnické programy v oblasti prevence a zdravého životního stylu pro své spádové území.

Zatímco v případě běžných léčebných postupů lékaře vyhledá člověk s nějakými potížemi, v rámci primární prevence se lékař zajímá v zásadě o zdravé jedince.

Přesto u nich provádí preventivní vyšetření, aby odhalil rizika, která ohrožují zdraví dotyčného do budoucna.

A velmi podstatný rozdíl je v opatřeních:

  • zatímco běžnou léčbu může přijímat pacient víceméně pasivně (např. pouze bere léky podle předpisu),
  • v případě primární prevence je zcela nezbytný aktivní přístup dotyčného – on sám musí provést změny, které mu lékař může pouze doporučit.

Doporučená opatření se prakticky týkají chování, tedy životního stylu. Jestliže je například člověk obézní, může zhubnout jen svým vlastním úsilím, a to tak, že změní svoje stravovací zvyklosti a zvýší svoji pohybovou aktivitu. To za něj lékař neudělá, ale může mu doporučit dietologa, nebo i chirurgické řešení.


Jaké preventivní zdravotnické programy podporujeme?

1.  Nemocnice provozuje pracoviště, která se cíleně zabývají prevencí, diagnostikou a léčbou
     různých onemocnění

  • gastroenterologické pracoviště se zabývá problematikou prevence a onemocnění zažívacího traktu (například screening nádoru tlustého střeva),
  • pracoviště chirurgie se zabývá problematikou kožních nádorů, urologie prevencí karcinomu prostaty
  • v rámci novorozeneckého oddělení funguje laktační poradna, která edukuje, školí a slouží jako poradenské centrum na kojení
  • ortopedie ve spolupráci s rehabilitací nabízí možnost provedení preventivního vyšetření pohybového aparátu dětí, které slouží k včasnému odhalení vad,
  • v přípravě je nutriční poradna, která bude zaměřena na prevenci a léčbu obezity a bude nabízet poradenské služby v oblasti výživy.

2. Nemocnice pořádá odborné semináře pro své zaměstnance i odbornou veřejnost      
     spádového území, termíny najdete na webových stránkách Nemocnice Boskovice s.r.o.

3. Nemocnice pořádá odborné semináře pro laickou veřejnost – například přednášková
     činnost pro školy, školení kardiopulmonální resuscitace pro školy a zaměstnavatele svého 

     spádového území aj.

4  Zdravotníci nemocnice zabezpečují vzdělávací činnost v oblasti podpory zdraví a preventivní
     péče při společenských a sportovních akcích v regionu.

 

Zabýváme se i pracovními podmínkami

Pro své zaměstnance chce vedení nemocnice organizovat sportovní, kulturní a vzdělávací akce. Cílem je vytváření optimálních pracovních podmínek, prevence syndromu vyhoření zaměstnanců a v neposlední řadě také budování zdravé organizační kultury v nemocnici.

 

Nejlepší léčba je ta, která vůbec nemusí začít!

Lékaři, sestry, laboranti i pomocný personál jsou Vám připraveni ochotně pomoci při navrácení zdraví a prevenci dalších nemocí.

                                                                                    

                                                                                      prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc.

                                                                                       jednatel