Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Nemocnice
Boskovice

Bezpečí
Důvěra
Péče

  (+420) 516 491 111
  info@nembce.cz

Programy podpory zdraví

Programy v oblasti podpory zdraví a prevence nemocí realizované Nemocnicí Boskovice s.r.o.

 

Proč podpora zdraví a prevence nemocí?

Nemocnice Boskovice s.r.o. realizuje zdravotnické programy v oblasti prevence a zdravého životního stylu pro své spádové území.

Zatímco v případě běžných léčebných postupů lékaře vyhledá člověk s nějakými potížemi, v rámci primární prevence se lékař zajímá v zásadě o zdravé jedince.

Přesto u nich provádí preventivní vyšetření, aby odhalil rizika, která ohrožují zdraví dotyčného do budoucna.

A velmi podstatný rozdíl je v opatřeních: zatímco běžnou léčbu může přijímat pacient víceméně pasivně (např. pouze bere léky podle předpisu); v případě primární prevence je zcela nezbytný aktivní přístup dotyčného – on sám musí provést změny, které mu lékař může pouze doporučit.
Doporučená opatření se prakticky týkají chování, tedy životního stylu. Jestliže je například člověk obézní, může zhubnout jen svým vlastním úsilím, a to tak, že změní svoje stravovací zvyklosti a zvýší svoji pohybovou aktivitu. To za něj lékař neudělá, ale může mu doporučit dietologa, nebo i chirurgické řešení.


Jaké preventivní zdravotnické programy podporujeme?

1. Nemocnice provozuje pracoviště, která se cíleně zabývají prevencí, diagnostikou a léčbou různých onemocnění.

2. Nemocnice pořádá odborné semináře pro své zaměstnance i odbornou veřejnost spádového území, termíny najdete na webových stránkách Nemocnice Boskovice s.r.o.

3. Nemocnice pořádá odborné semináře pro laickou veřejnost – například přednášková činnost pro školy, školení kardiopulmonální resuscitace pro školy a zaměstnavatele svého

spádového území aj.

4. Zdravotníci nemocnice zabezpečují vzdělávací činnost v oblasti podpory zdraví a preventivní péče při společenských a sportovních akcích v regionu.

 

Zabýváme se i pracovními podmínkami

Pro své zaměstnance chce vedení nemocnice organizovat sportovní, kulturní a vzdělávací akce. Cílem je vytváření optimálních pracovních podmínek, prevence syndromu vyhoření zaměstnanců a v neposlední řadě také budování zdravé organizační kultury v nemocnici.

 

Nejlepší léčba je ta, která vůbec nemusí začít!

Lékaři, sestry, laboranti i pomocný personál jsou Vám připraveni ochotně pomoci při navrácení zdraví a prevenci dalších nemocí.

Hledat na webu