Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Nemocnice
Boskovice

Bezpečí
Důvěra
Péče

  (+420) 516 491 111
  info@nembce.cz

Právo na informace

Právo na poskytnutí informací o zdravotním stavu pacienta

Nabízíme Vám přehled, komu a za jakých podmínek je možno poskytnout širší informace o zdravotním stavu a léčbě, a postup, jakým oprávněné osoby mohou práva na informace o zdravotním stavu pacienta v Nemocnice Boskovice s.r.o. uplatňovat.

 

Právní ustanovení

Pacient má právo:


Osoba blízká pacientu má právo:


Podání žádosti o zdravotnickou dokumentaci

Žádost lze podat ústně pouze v případě právě probíhající hospitalizace pacienta, v ostatních případech je nutné podat žádost písemně. V případě hospitalizace můžete svou žádost přednést přímo na oddělení. Písemnou žádost je nutné podat v pracovní dny na klientském centru.

Podáte-li svou žádost ústně nebo písemnou žádost doručíte osobně, můžete být v případě pochybností zdravotnických pracovníků o Vaší totožnosti vyzván/a k předložení dokladu totožnosti (občanského průkazu, cestovního pasu). Pokud písemnou žádost zašlete poštou, vyžadujeme, aby Váš podpis na žádosti byl úředně ověřen, abychom zabránili možnému riziku sdělení či zpřístupnění důvěrných informací neoprávněné osobě. Jste-li osobou blízkou, je opět z důvodu ochrany důvěrných informací o pacientovi nezbytné, abyste doložil/a, z jakého důvodu se cítíte být osobou blízkou. To můžete doložit buď originálem či kopií rodného listu Vašeho nebo rodného listu pacienta, popřípadě čestným prohlášením, ve kterém uvedete okolnosti osvědčující, že jste osobou blízkou pacientovi.

Za pořízení výpisů, opisů nebo kopií ze zdravotnické dokumentace po Vás budeme požadovat náhradu nákladů spojených s jejich pořízením ve výši dle Ceníku placených služeb a případné poštovné.
Vyžádané výpisy, opisy či kopie zdravotnické dokumentace obdržíte po jejich zhotovení při osobním převzetí po úhradě nákladů spojených s jejich pořízením. Pokud si přejete zaslat požadovanou dokumentaci poštou, bude Vám zaslána na Vaši adresu uvedenou v žádosti (dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta) po uhrazení nákladů spojených s jejich pořízením a doručením. Lhůta k pořízení výpisů, opisů nebo kopií zdravotnické dokumentace činí 30 dnů od obdržení kompletní žádosti oprávněné osoby.

 

Adresa pro doručení:
Nemocnice Boskovice s.r.o.
Otakara Kubína 179
680 01 Boskovice

Hledat na webu