Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Nemocnice
Boskovice

Bezpečí
Důvěra
Péče

  (+420) 516 491 111
  info@nembce.cz

Poplatky

Nemocnice Boskovice s.r.o. je, jako každý jiný poskytovatel zdravotních služeb, povinna vybírat zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění, stanovené regulační poplatky.

 

Od 1. ledna 2015 se hradí pouze regulační poplatek ve výši 90,- Kč za využití lékařské či ústavní pohotovostní služby.

 

Pacienti nebo jejich zákonní zástupci mají povinnost tento poplatek zaplatit, pokud se týká služeb hrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

 

O povinnosti hradit regulační poplatek rozhoduje lékař během návštěvy v ordinaci. Poplatek za vyšetření se vybírá v hotovosti přímo v ambulanci. Sestra příslušné ambulance je povinna vždy vystavit doklad o zaplacení. V ojedinělých případech může pacient požádat o vystavení dokladu pro bezhotovostní platbu (fakturu, složenku).

 

Osoby osvobozené od úhrady všech poplatků

1. Jde-li o pojištěnce umístěné

 

2. Jde-li o pojištěnce, který se prokáže rozhodnutím, oznámením nebo potvrzením o dávce v hmotné nouzi vydaným pověřeným obecním úřadem. Potvrzení nesmí být starší než 30 dnů.

Dávky v systému pomoci v hmotné nouzi, jsou a) příspěvek na živobytí; b) doplatek na bydlení; c) mimořádná okamžitá pomoc.

 

3. Jde-li o pojištěnce, kterému jsou podle zákona o sociálních službách poskytovány pobytové sociální služby a který prokáže, že zůstatek jeho příjmu, po úhradě za ubytování a stravu, je méně než 800,- Kč nebo nemá žádný příjem. Tuto skutečnost pojištěnec prokazuje potvrzením ne starším 30 dnů, které je na jeho žádost povinen vydat poskytovatel sociálních služeb.

Hledat na webu