Váš prohlížeč je zastaralý, některé prvky těchto stránek se nemusí zobrazovat korektně. Prosím aktualizujte ho nebo nainstalujte jiný.

Poděkování za pomoc v době karantény

Naši nemocnici velmi potěšila obrovská vlna solidarity v uplynulém období, kdy jsme se potýkali s koronavirovou situací. Neskutečně si vážíme veškeré hmotné i finanční pomoci, které se nám v této náročné době dostalo. Nelze vyjmenovat všechny ty, kteří jakkoliv přispěli, neboť se často jednalo
o anonymní dárce, kteří nám potřebné věci nosili nebo posílali.

Jednalo o stovky šitých látkových roušek, které k nám putovaly od jednotlivců, firem, škol i zájmových spolků. Naše sestřičky a lékaře potěšily dárky v podobě čajů, kávy, nápojů, sladkostí, ale i krémů na ruce a poukazů na nákup kosmetiky. Dostali jsme i respirátory a ochranné masky přímo pro provoz oddělení COVID. Finanční dary od firem i jednotlivců nám umožnily zakoupit tolik potřebný analyzátor pro provádění PCR vyšetření na zjištění diagnózy COVID-19. Z dalšího poskytnutého daru byly zakoupeny dávkovače na dezinfekci.

Přestože nám doba karantény přinesla mnohá citelná omezení, podařilo se nám situaci v naší nemocnici zvládnout, a to i díky vstřícnému a chápavému přístupu veřejnosti. Nyní dochází k dalšímu rozvolňování našeho provozu, přesto však musíme některá opatření i nadále zachovávat, a proto žádáme o jejich strpění.

Za veškerou projevenou podporu děkujeme jménem našich zdravotníků i managementu nemocnice.