Váš prohlížeč je zastaralý, některé prvky těchto stránek se nemusí zobrazovat korektně. Prosím aktualizujte ho nebo nainstalujte jiný.

Poděkování za dlouholetou a obětavou práci

 

Za dlouholetou a obětavou práci pro pacienty poděkoval jednatel RNDr. Dan Štěpánský, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Mgr. Lenka Strnadová, MBA a náměstek pro LPP prim. MUDr. Vladimír Zemánek těmto zaměstnankyním a zaměstnancům:

 

 

Ludmila Staňková – nastoupila na gynekologicko porodnické oddělení 02.07.1973 na porodní sál, kde pracovala jako staniční sestra, nadále zde pracuje jako porodní asistentka.   

Marie Hanyková – nastoupila na dětské oddělení od 02.07.1973, kde doposud pracuje.

Milada Ševčíková – nastoupila na interní oddělení  01.07.1975, nyní pracuje na rehabilitačním oddělení.

Jan Řezník –  nastoupil na oddělení RDG 01.07.1975, kde doposud pracuje na DPČ.

MUDr. Miloš Brückner – nastoupil na interní oddělení  od 01.09.1975, pracuje na neurologické  ambulanci.

Eva Roupová nastoupila do nemocnice 01.08.1976, pracovala jako staniční sestra operačních sálů, nyní pracuje na oddělení centrální sterilizace.

 

Jana Trnková – nastoupila 01.08.1977, pracovala na jednotce intenzivní péče, nyní pracuje na ONLP.

Jiřina Mlatečková - nastoupila na interní oddělení  01.08.1977, nyní pracuje na hematologii.

Marie Žáčková – nastoupila na dětské oddělení   15.07.1977, kde pracuje doposud.

Jaroslav Jakubů – nastoupil jako sanitář od 01.06.1978, kde setrval do odchodu do důchodu. Pracovní poměr ukončí 31.12.2019.

Libuše Bezděková – nastoupila 01.08.1978, doposud pracuje na odd. MIRPB.

MUDr. Libor Ivánek  nastoupil na interní oddělení od 01.12.1978, kde pracuje doposud jako zástupce primáře.  

Anna Janoušková  nastoupila do nemocnice 25.06.1979 na interní oddělení, nyní pracuje na gastroenterologické ambulanci.