Patologicko anatomické oddělení

Pracoviště zajišťuje laboratorní a diagnostické služby v rozsahu oboru patologické anatomie, histopatologické a cytopatologické diagnostiky, jak pro oddělení nemocnice, tak i pro externí žadatele (ambulantní lékaře i lůžková zdravotnická zařízení).

Činnost zahrnuje bioptická vyšetření, negynekologická cytologická vyšetření, imunohistochemická vyšetření a urgentní peroperační vyšetření. 

Lékaři oddělení zajišťují i konzultační činnost v případě dotazů na způsoby odběrů vzorků nebo na interpretaci výsledků vyšetření.

Patologicko anatomické oddělení je akreditováno dle normy ČSN EN ISO 15189:2007.

 

 

Kontakty:

516 491 583 — laboratoř
516 491 581 — kancelář
516 491 560 — kancelář