Nemocnice
Boskovice

Bezpečí
Důvěra
Péče

  (+420) 516 491 111

Parkování

Parkoviště pro pacienty a jejich návštěvy se nachází v blízkém okolí nemocnice.

 

Do areálu nemocnice je vjezd povolen pouze imobilním pacientům a pacientům s úrazy a to na dobu nezbytně nutnou. Řidič je povinen na vrátnici oznámit důvod vjezdu a řídit se pokyny vrátného.

V celém areálu nemocnice platí povinnost nosit na obličeji připevněnou roušku. Nedisponuje-li příchozí vlastní rouškou, je povinen si ji zakoupit v lékárně nebo v příslušné ambulanci. Hospitalizovaní pacienti jsou povinni mít vlastní roušku, kterou používají při pohybu mimo oddělení z důvodu prováděných vyšetření.

Nejsou-li hospitalizovaní pacienti vlastní rouškou vybaveni, je možné ji zakoupit v lékárně.

Hledat na webu