Nemocnice
Boskovice

Bezpečí
Důvěra
Péče

  (+420) 516 491 111

Parkování

Parkoviště pro pacienty a jejich návštěvy se nachází v blízkém okolí nemocnice.

 

Do areálu nemocnice je vjezd povolen pouze imobilním pacientům a pacientům s úrazy a to na dobu nezbytně nutnou. Řidič je povinen na vrátnici oznámit důvod vjezdu a řídit se pokyny vrátného.

Vážení pacienti, v souladu s pokynem Ministerstva zdravotnictví nelze v současné epidemiologické situaci provádět plánované neakutní výkony. Sledujte naše webové stránky, kde uvádíme podrobnosti a aktuální opatření.

Hledat na webu