Váš prohlížeč je zastaralý, některé prvky těchto stránek se nemusí zobrazovat korektně. Prosím aktualizujte ho nebo nainstalujte jiný.

Ostatní pozice

Nemocnice Boskovice s.r.o. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce jednatele společnosti.

 

Osobní předpoklady: 

 • státní občan ČR nebo cizí státní příslušník s trvalým pobytem na území ČR
 • občanská a morální bezúhonnost
 • obecné předpoklady pro výkon funkce jednatele společnosti s ručením omezeným (zejména § 152 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, § 46 a § 199 zákona č. 90/2012 Sb.)
 • ovládání českého jazyka

 

Kvalifikační předpoklady:

 • vysokoškolské vzdělání
 • minimálně 5 let praxe v řídící pozici ve velkém nebo středním podniku podle kategorizace EU
 • minimálně 2 roky manažerské praxe v řízení zdravotnického zařízení nemocničního typu
 • praktická znalost systému financování veřejného zdravotnictví v ČR
 • prokazatelná zkušenost z problematiky realizace veřejných zakázek v ČR se zvláštním zřetelem na zdravotnictví

 

Další předpoklady:

 • silná osobnost připravená k mimořádnému a časově flexibilnímu pracovnímu nasazení
 • komunikační schopnosti a dovednosti včetně reportingu v různé úrovni detailu
 • znalost práce na PC
 • řidičský průkaz skupiny B

 

Obsah přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • kontaktní telefon a e-mail
 • název funkce a označení obchodní společnosti, v níž má být tato funkce vykonávána
 • datum a vlastnoruční podpis

 

Doklady a materiály, které zájemce připojí k přihlášce:

 • motivační dopis
 • stručný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech uchazeče
 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • kopie prezentace v rozsahu cca 15 minut (vybraní uchazeči přednesou při výběrovém pohovoru) na téma Možnosti rozvoje nemocnice okresního typu ve vlastnictví města v kontextu zdravotnictví ČR
 • prohlášení podepsané zájemcem, že splňuje předpoklady pro výkon funkce jednatele společnosti s ručením omezeným minimálně v rozsahu, jak je uvedeno výše
 •  výpis z rejstříku trestů (ne starší jak 3 měsíce)
 • písemný souhlas se zpracováním, uchováním a poskytnutím osobních údajů třetím osobám pro účely výběrového řízení a to po celou dobu trvání výběrového řízení

 

Lhůta pro podání přihlášky: 07.06.2019 do 12.00 hodin

 

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady doručte osobně v zalepené obálce nebo doporučeným dopisem se značkou „Nemocnice Boskovice – jednatel – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT“ na adresu:

 

Nemocnice Boskovice s.r.o., sekretariát jednatele, Otakara Kubína 179, 680 01 Boskovice.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv toto výběrové řízení zrušit.

 

 

 

Nemocnice Boskovice s.r.o. přijme do pracovního poměru:

 

KUCHAŘE/KUCHAŘKU

Požadujeme:

 • vzdělání v oboru
 • praxe v oboru výhodou

a

POMOCNÉHO KUCHAŘE/KUCHAŘKU

a

PRACOVNÍKA NA ROZVOZ STRAVY

Požadujeme:

 • základní vzdělání
 • vzdělání a praxe v oboru výhodou

 

Nabízíme:

 • plný úvazek
 • jednosměnný nerovnoměrný provoz
 • 5 týdnů řádné dovolené, 3 dny placeného zdravotního volna
 • stravování s příspěvkem zaměstnavatele

 

Informace podá: Šárka Budišová, vedoucí stravovacího provozu

tel: +420 516 491 170, mobil +420 734 792 891

email: sarka.budisova@nembce.cz

 

 

Nemocnice Boskovice s.r.o. hledá nejen na léto brigádníky do stravovacího provozu:

 • Dohoda o pracovní činnosti
 • Vhodné pro studenty, maminky na mateřské dovolené i aktivní důchodce
 • Nástup možný dle dohody

Požadavky:

 • potravinářský průkaz
 • samostatnost, spolehlivost
 • zdravotní způsobilost a bezúhonnost

Informace podá vedoucí stravovacího provozu Šárka Budišová, tel. 516 491 170

 

Nemocnice Boskovice s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. C, vložka 45305 | IČ: 26925974 | bankovní spojení: 1888779399/0800

telefon: 516 491 111 | fax: 516 491 606 | e-mail: info@nemocniceboskovice.cz