Oddělení poskytuje specializovanou péči ve dvou úsecích:

Úsek anesteziologický

Zabezpečuje předanestetická vyšetření a podílí se na přípravě k operačnímu výkonu u nemocných s vysokým rizikem. Anesteziologové poskytují celkové i místní znecitlivění pacientů umožňující bezbolestné provedení operačních výkonů v oborech všeobecné chirurgie, ortopedie, gynekologie a porodnictví, urologie. Poskytují také porodnickou analgezii ("bezbolestný porod") dle indikace porodníka a na přání rodičky.

Úsek resuscitační

Resuscitační úsek s pěti lůžky zajišťuje péči o kriticky nemocné pacienty se selháním funkce jednoho nebo více životně důležitých orgánů (dechová nedostatečnost, srdeční selhání, cévní mozkové příhody s bezvědomím, stavy po kardiopulmonální resuscitaci, těžké úrazy, stavy po náročných a komplikovaných operačních výkonech, těžké infekce, otravy a další). Dále poskytuje konziliární a konzultační činnost u závažných stavů pro všechna oddělení nemocnice.

Mimo léčebné postupy, rehabilitace, umělé výživy je součástí léčby analgosedace - udržování v „umělém spánku", kdy si nemocný neuvědomuje plně okolí, nevnímá bolest ani svůj kritický stav.