ONLP a DIOP

ONLP a DIOP

DIOP a ONLP tvoří společnou stanici, umístěnou v přízemí budovy nemocnice. Část DIOP má k dispozici 5 lůžek, ONLP disponuje 12 lůžky.

ONLP - Oddělení následné lůžkové péče poskytuje specializovanou ústavní péče zaměřenou především na ošetřovatelskou a rehabilitační péči o osoby trpící poruchami zdraví, které mají vleklý průběh a potřebují zvláštní odbornou péči a jejichž stav již nevyžaduje pobyt na akutním lůžku.

Naším hlavním cílem je navrácení co nevyšší míry soběstačnosti a funkční zdatnosti pacienta a zajištění co nejvyšší kvality dalšího života pacienta.

 

DIOP – pracoviště poskytuje dlouhodobou intenzivní ošetřovatelskou péči pacientům s poruchou vědomí a závažným, nejčastěji neurologickým postižením, jejichž stav již nevyžaduje umělou plicní ventilaci, ale vyžaduje intenzivní dlouhodobou ošetřovatelskou péči o dýchací cesty. Naše pracoviště nenahrazuje LDN ani hospicovou péči, není určeno pro pacienty s infaustní prognózou.

Hlavním cílem poskytované péče dle vývoje celkového stavu pacienta je jeho přechod na odd.následné péče, rehabilitační oddělení, LDN, případně do domácího ošetřování.

 

Kontakty:

516 491 491 – DIOP

516 491 496 – ONLP