Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Nemocnice
Boskovice

Bezpečí
Důvěra
Péče

  (+420) 516 491 111
  info@nembce.cz

Oddělení klinických laboratoří

 • Přehled oddělení
 • Provozní doba
 • Prováděná vyšetření
 • Personální obsazení
 • Ke stažení
Kde nás najdete

Kde nás najdete

Rychlý kontakt

Rychlý kontakt

 • 516 491 502, 504, 541 - OKBH výsledky vyšetření

 • 516 491 591, 593 - MIK výsledky vyšetření

 

Struktura

Členění

 • Oddělení klinické biochemie a hematologie (OKBH)
 • Mikrobiologické oddělení (MIK)
Informace

Informace

 

Oddělení klinické biochemie a hematologie

Všední dny 6.00-14.30
14.30-18.00 provoz zajišťuje 1 laborantka biochemie a 1 laborantka hematologie
18.00-6.00 pohotovostní služba
Příjem biologického materiálu nepřetržitě
Soboty, neděle, svátky 6.00-6.00 pohotovostní služba
Příjem biologického materiálu nepřetržitě

 

Mikrobiologické oddělení

Všední dny 6.30-15.30
6.30-15.00 příjem biologického materiálu
Soboty 7.00-12.00 pohotovostní služba
7.30-10.30 příjem biologického materiálu

OKBH - pracoviště biochemie

 • Acidobazická rovnováha – krevní plyny a ionty
 • Základní soubor: urea, kreatinin kys.močová, bilirubin celkový, AST, ALT, ALP, GGT, celk. bílkovina, albumin, glukóza, natrium, kalium, chloridy, TGL, Chol.
 • Specifické proteiny: prealbumin, CRP, prokalcitonin, imunoglobuliny, revmatoidní screening, elektroforéza bílkovin
 • Ionty: Na, K, Cl, vápník, hořčík, fosfor, osmolalita
 • Lipidy: triacylglyceroly, celkový cholesterol, HDL-cholest., LDL-cholest, lipoforéza
 • Jaterní testy: ALT, AST, GGT, ALP, bilirubin celkový, bilirubin přímý
 • Vyšetření slinivky: amyláza, lipáza
 • Diagnostika diabetes: glukóza, glykovaný hemoglobin,C-peptid, orální glukózový test
 • Kardiomarkery: troponin I, CKMB mass, myoglobin, natriuretický peptid
 • Vyšetření štítné žlázy: TSH, T4 , free T4, T3, protilátky anti-Tg a anti-TPO
 • Hormony: progesteron LH, FSH, prolaktin, HCG, testosteron
 • Tumorové markery: CEA, CA 15-3, CA 125, CA 19-9, AFP, PSA, free PSA, β2 mikroglobulin, HE4 + ROMA
 • Diagnostika anémie: železo, vaz. kapacita železa, feritin, transferin, vitamin B12, foláty
 • Léky: terapeutické hladiny vybraných léků
 • Jiná specifická vyšetření krve: etanol, homocystein, parathormon, sedimentace erytrocytů
 • Analýza moče: chemické vyšetření, sediment, osmolalita, kvantitativní vyšetření celk. bílkoviny, glukózy, kreatininu, kys. močové, urey, amylázy, sodíku, draslíku, chloridů, vápníku, fosforu, hořčíku. Toxikologie moče - drogový screening
 • Vyšetření stolice: OK (krev ve stolici)
 • Vyšetření punktátu / tekutiny: základní biochemické analyty
 • Vyšetření likvoru: celk.bílkovina, glukóza, laktát, cytologie-buněčné elementy

 

OKBH - pracoviště hematologie

 • Hematologie: LE buňky, cytochemická vyšetření, osmotická resistence erytrocytů, Hamův test, Hartmanův test, test autohemolýzy Dacie, Donath-Landsteinerův test, lamelární tělíska v plodové vodě, volumometrická analýza moči, vyhodnocení nátěru ze sternální punkce, stanovení krevních buněk v punktátu (body fluid), stanovení erytroblastů, stanovení nezralých granulocytů, stanovení absolutního i relativního počtu retikulocytů, stanovení trombocytů optickou metodou
 • Koagulace: APTT, Quickův test, fibrinogen, antitrombin, trombinový čas, reptilázový čas, D-dimery, FDP, stanovení hladiny heparinu, stanovení hladiny dabigatranu v plazmě, stanovení hladiny rivaroxabanu v plazmě, stanovení hladiny apixabanu v plazmě, doba krvácení, retrakce koagula, euglobulinová fibrinolýza, etanol-gelifikační test, PTT-LA, ProCGlobal,faktor VIII, faktor IX, orientační průkaz inhibitoru, protein C, protein S, dRVVT, APC-rezistence
 • Imunohematologie: stanovení krevních skupin ABO, Rh, ostatní erytrocytární antigeny, screening, titr a identifikace nepravidelných protilátek, přímý a nepřímý Coombsův test,
  předtransfuzní vyšetření, vyšetření chladových aglutininů

 

Mikrobiologické oddělení

 • Bakteriologická kultivační vyšetření (aerobní, anaerobní, mikroaerofilní) klinického materiálu (horní cesty dýchací, dolní cesty dýchací, stolice, urogenitální trakt, výtěry a stěry z míst osídlených rezidentní mikroflórou, tekutý klinický matriál, cizorodý materiál, vyšetření materiálů z míst primárně sterilních, likvor apod.)
 • Hemokultivační vyšetření krve v automatickém systému
 • Rychlé imunoenzymatické testy:
  • Ze stolice = průkaz rotavirů, norovirů, adenovirů, průkaz produkce toxinu Cl. difficile, průkaz antigenu H. pylori, průkaz kalprotektinu
  • Z moči - průkaz antigenu Streptococcus pneumoniae a Legionella pneumophila
  • Rychlý průkaz antigenu Streptococcus pyogenes
  • Rychlý průkaz chřipky A/B
 • Stanovení citlivostí na antibiotika diskovou difúzní metodou a metodou minimální inhibiční koncentrace
 • Průkaz různých fenotypů rezistence u vybraných mikroorganismů
 • Parazitologická vyšetření (stolice, vyšetření na enterobiózu, mikroskopický obraz poševní)
 • Sérologie infekcí:
  • Syfilis
  • Hepatitida A, B, C, E
  • Anti-HIV 1,2/ Ag
  • Protilátky proti Borrelia burdorferi
  • Protilátky proti EBV
  • Protilátky proti CMV
  • Protilátky proti Toxoplasmosa gondii
  • Protilátky proti Mycoplasma pneumoniae
  • Protilátky proti Chlamydophila pneumoniae
  • Protilátky proti Chlamydia trachomatis
  • Protilátky proti Helicobacter pylori
  • Tetanus IgG
  • Klíšťová meningoencefalitida
  • HSV, VZV
  • Spalničky
 • PCR
  • SARS-CoV-2

OKL poskytuje laboratorní vyšetření všem žadatelům, tj. lékařům nemocnice, externím lékařům, pacientům-samoplátcům a v omezené míře i veterinárním lékařům.

Vedení oddělení


Ing. Anna Páchová

Ing. Anna Páchová

Vedoucí OKL


Popis odděleníOddělení klinických laboratoří (OKL) je organizačně rozděleno na dvě jednotky:

 • Oddělení klinické biochemie a hematologie (OKBH)
 • Mikrobiologické oddělení (MIK)

 

Laboratorní služby mají společných základ - vyšetřování biologických materiálů (krev, moč, punktát, stolice apod.), čímž přispívají ke zkvalitnění diagnosticko-léčebného procesu a zdravotní péče o pacienta.

Při laboratorním vyšetřování respektujeme jednotlivé klinické odbornosti, které z podstaty své činnosti používají různá kritéria pro odběry primárních vzorků, manipulace s nimi a do jisté míry také odlišné způsoby zpracování vzorků.

Právě rozsah klinických odborností OKL umožňuje zajistit širokou nabídku laboratorních vyšetření a služeb pro všechny žadatele.

OKL organizuje svoz biologického materiálu od lékařů spádové oblasti nemocnice, následné laboratorní vyšetření a expedici odběrového materiálu a výsledků na tato pracoviště.

OKL zajišťuje transport vyšetření, která jsou určena externím specializovaným laboratořím.

 

OKBH také vyšetřuje krve dárců pro transfuzní oddělení. Součástí pracoviště je krevní banka, která provádí předtransfuzní vyšetření nejen pro nemocnici, ale i pro jiná zdravotnická zařízení (např. Nemocnici Blansko, NMB Letovice, OLÚ Jevíčko aj).

 

Mikrobiologické oddělení v rámci vyšetřování vzorků navíc sleduje a vyhodnocuje stav rezistence bakterií k antimikrobním preparátům v našem regionu a poskytuje konzultace a doporučení vhodné antimikrobní terapie.

 

OKL je zdravotnická laboratoř č.8216 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO 15189:2013.

Ministerstvo zdravotnictví udělilo Nemocnici Boskovice s.r.o. akreditaci, kterou laboratoře získaly oprávnění uskutečňovat vzdělávací program v oboru klinická biochemie, hematologie a transfuzní lékařství.

Plánek nemocnice


Orientační plán nemocnice

Orientační plán

Hledat na webu