Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Nemocnice
Boskovice

Bezpečí
Důvěra
Péče

  (+420) 516 491 111
  info@nembce.cz

Oddělení klinické hematologie

 • Přehled oddělení
 • Prováděná vyšetření
 • Personální obsazení
Kde nás najdete

Kde nás najdete

Rychlý kontakt

Rychlý kontakt

 • 516 491 502 - příjem materiálu

 • 516 491 541 - vyšetření hematologická

 • 516 491 550 - krevní banka

 

 

 

Informace

Informace

 • Hematologie: stanovení počtů krevních buněk a jejich parametrů (krevní obraz), stanovení zastoupení jednotlivých populací leukocytů analyzátorem a mikroskopicky,stanovení relativního počtu mladých buněk granulocytární řady, rozlišení jednotlivých typů červených krvinek a morfologický popis, cytochemická vyšetření, osmotická resistence erytrocytů, Hamův test, Hartmanův test, test autohemolýzy Dacie, Donath-Landsteinerův test, vyhodnocení nátěru ze sternální punkce, stanovení krevních buněk v punktátu (body fluid), stanovení erytroblastů, stanovení nezralých granulocytů, stanovení absolutního i relativního počtu retikulocytů, stanovení trombocytů optickou metodou
 • Koagulace: APTT, protrombinový čas, INR, fibrinogen, antitrombin, trombinový čas, reptilázový čas, D-dimery, FDP, stanovení hladiny heparinu, stanovení hladiny dabigatranu v plazmě, stanovení hladiny rivaroxabanu v plazmě, stanovení hladiny apixabanu v plazmě, doba krvácení, retrakce koagula, euglobulinová fibrinolýza, etanol-gelifikační test, PTT-LA, ProCGlobal,faktor VIII, faktor IX, orientační průkaz inhibitoru, protein C, protein S, dRVVT, APC-rezistence
 • Imunohematologie: stanovení krevních skupin AB0, Rh, ostatní erytrocytární antigeny, screening, titr a identifikace nepravidelných protilátek, přímý a nepřímý Coombsův test,
  předtransfuzní vyšetření, vyšetření chladových aglutininů
 • Imunohematologická vyšetření dárců krve a krevních složek, vyšetřování známek infekce dárců krve a krevních složek
Vedoucí OKH - bioanalytik pro klinickou hematologii a transfuzní službu, garant oboru Ing. Pavlína Ferugová 516 491 541 pavlina.ferugova@nembce.cz
Lékař v přípravě na atestaci v oboru klinické hematologie a transfuzní služby MUDr. Markéta Chatrná 516 491 507 marketa.chatrna@nembce.cz

Popis odděleníOddělení klinické hematologie provádí laboratorní hematologická vyšetření pro potřeby lůžkových oddělení a ambulancí Nemocnice Boskovice s.r.o a pro ostatní zdravotnická zařízení v regionu.

Poskytuje konzultační a konziliární činnost v rámci diferenciální diagnostiky.

Oddělení klinické hematologie vyšetřuje krve dárců pro transfuzní oddělení. Součástí pracoviště je krevní banka, která provádí předtransfuzní vyšetření nejen pro nemocnici, ale i pro jiná zdravotnická zařízení (např. Nemocnici Blansko, NMB Letovice, OLÚ Jevíčko aj).

Pracoviště umožňuje praxi studentům oborů se zdravotnickým zaměřením.

Plánek nemocnice


Orientační plán nemocnice

Orientační plán

Fotogalerie

Hledat na webu