Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Nemocnice
Boskovice

Bezpečí
Důvěra
Péče

  (+420) 516 491 111
  info@nembce.cz

Multioborová intenzivní a resuscitační péče

 • Přehled oddělení
 • Ordinační doby
 • MIRP A
 • MIRP B
 • Anestezie
 • Personální obsazení
Kde nás najdete

Kde nás najdete

Rychlý kontakt

Rychlý kontakt

 • 516 491 443
 • 516 491 444
Struktura

Členění

 • MIRP A (Anesteziologicko-resuscitační oddělení)
  • Úsek resuscitační
  • Úsek anesteziologický
   • Anesteziologická pracoviště
   • PACU
 • MIRP B (Multioborová jednotka intenzivní péče)

Informace o zdravotním stavu pacientů podáváme ústně u primáře oddělení, eventuálně u ošetřujícího lékaře, telefonicky výjimečně.

 

Ve všechny dny 13.00-14.30

Anesteziologicko-resuscitační oddělení

Úsek resuscitační

 

Zajišťuje intenzivní péči 3. stupně pro spádovou oblast cca 110 000 obyvatel. Jsou to pacienti, u kterých došlo k selhání některé z vitálních (životních) funkcí organismu. Ty jsou plně nebo částečně nahrazeny moderními přístroji.

ARO Nemocnice Boskovice s.r.o. je držitelem akreditace udělované Ministerstvem zdravotnictví České republiky ke specializačnímu vzdělávání lékařů pro obor Anesteziologie a intenzivní medicína.

Na lůžkové oddělení ARO přijímáme nemocné s dechovou nedostatečností způsobenou zápalem plic, chronickou bronchitidou, astmatem, pacienty po těžkých úrazech, po cévních mozkových příhodách s bezvědomím, nemocné se srdečním selháváním, po srdečním infarktu, po kardiopulmonální resuscitaci, v septickém šoku a v neposlední řadě i po náročných a komplikovaných operačních výkonech.

O nemocné pečuje tým lékařů, speciálně vyškolených zdravotních sester, fyzioterapeutka a tým pomocného personálu. Vedoucí lékař koordinuje činnost ošetřujících lékařů ve spolupráci se staniční sestrou nebo vedoucí sestrou směny, příjem jednotlivých pacientů a následný postup v zajištění akutní péče na tomto oddělení. Péče je tak náročná, že téměř každý pacient vyžaduje plnou pozornost sestry po celých 24 hodin. Mimo léčebné postupy, zajišťující podporu či náhradu funkce životně důležitých orgánů, umělé výživy a rehabilitace je součástí léčby též analgosedace - udržování v „umělém spánku", kdy si nemocný neuvědomuje plně okolí, nevnímá bolest ani svůj kritický stav.

MIRP A je situována ve 4. patře (páté nadzemní podlaží) přístavby nemocnice. Na oddělení je pět jednolůžkových a dva dvoulůžkové boxy.

Naší snahou je lidský přístup k léčbě, dbáme na důstojnost a soukromí pacientů. Pravdivá  informovanost a komunikace s příbuznými je jednou z našich priorit.

Informace pro návštěvy pacientů na MIRP (viz Popis oddělení).

 

 

 

Multioborová intenzivní péče

Zajišťuje intenzivní péči ve všech lékařských oborech, které poskytuje Nemocnice Boskovice s.r.o. Jsou zde ošetřováni dospělí pacienti, u kterých jsou ohroženy základní životní funkce. Hospitalizace na lůžku intenzivní péče a monitorování jsou nezbytností pro bezprostřední zachycení, diagnostikování a adekvátní léčbu selhávání orgánů.

Indikací pro přijetí chirurgických pacientů jsou šokové stavy, traumata, krvácení, náhlé příhody břišní, pooperační stavy a jiné. Z urologie přijímáme pacienty po operaci ledviny, prostaty či močového měchýře. Z gynekologicko – porodnického oddělení jsou to pacientky po gynekologických operacích, císařském řezu či komplikovaném porodu. Z ortopedického oddělení přijímáme pacienty po operaci totální endoprotézy v kyčelním a kolenním kloubu, po zlomeninách dlouhých kostí. MIRP B je určena ale i neoperovaným pacientům v těžkém stavu, vyvolaném například těžkým akutním zánětem slinivky břišní, infekčními komplikacemi postihující celý organismus nebo pacientům se selhávajícími orgány. Z interních oborů jsou nejčastěji přijímáni pacienti se srdečním, plicním či ledvinným selháváním.

Spolupracujeme s dialyzačním oddělením Hedica s.r.o., která působí v nemocnici, s konziliárními lékaři celého širokého spektra naší nemocnice, z nemocnic okolních (Blansko, Svitavy, Prostějov, Vyškov, Brno, Nemocnice Milosrdných bratří Letovice) a také z fakultních nemocnic, nejčastěji v Brně.

MIRP B je situována ve 3. patře (čtvrté nadzemní podlaží) přístavby nemocnice. Na oddělení je dvanáct plně monitorovaných lůžek rozmístěných celkem v pěti boxech.

O nemocné pečuje tým lékařů, speciálně vyškolených zdravotních sester, fyzioterapeutka a tým pomocného personálu. Vedoucí lékař koordinuje činnost ošetřujících lékařů ve spolupráci se staniční sestrou nebo vedoucí sestrou směny, příjem jednotlivých pacientů a následný postup v zajištění akutní péče na tomto oddělení.

Multioborová intenzivní péče B funguje od 1. 1. 2017, dříve byla určena pro chirurgické obory. Došlo tak ke sjednocení postupů v život zachraňujících situacích, modernizaci přístrojového vybavení a ke zvýšení erudice ošetřovatelského personálu.

Informace pro návštěvy pacientů na MIRP (viz Popis oddělení).

Anesteziologická pracoviště

Anesteziologická péče v anesteziologickém úseku zajišťuje bezbolestné provádění diagnostických a léčebných výkonů operační i neoperační povahy za použití způsobů celkové či místní anestézie.

Anestezie během operačního či jiného, obvykle bolestivého výkonu zajišťuje vyloučení vnímání bolesti, zabraňuje rozvoji stresu a nechtěných reakcí organismu, které by znemožnily provést daný výkon nebo by mohly pacienta ohrozit na zdraví či životě. Před výkonem v anestezii je nutné podstoupit důkladné předoperační vyšetření včetně laboratorních krevních testů. Volba typu anestézie závisí na typu a rozsahu výkonu, zdravotním stavu pacienta, požadavcích operatéra a také na přání pacienta.

 

Celková anestezie

Celková anestezie (narkóza) je uměle navozená ztráta vědomí. Současně jsou farmakologicky vyřazeny pocity bolesti. Při některých operacích je vyřazeno samovolné dýchání a do dýchacích cest je zavedena speciální rourka (intubace), během výkonu je zajištěno umělé dýchání přístrojem. Anestezie je nejčastěji zajištěna léky podávanými do žíly a vdechováním anesteziologických plynů. Po celou dobu výkonu jsou základní životní funkce sledovány anesteziologickým týmem a moderní monitorovací technikou.

 

Místní anestezie

Místní anestezie slouží k vyřazení vnímání bolesti v určité části těla. Mezi často používané techniky místní anestézie patří subarachnoidální a epidurální anestezie. Lokální (místní) anestetikum se podává speciálními jehlami do prostorů páteřního kanálu. Tyto techniky jsou vhodné především u operačních výkonů na dolní polovině těla. U některých typů výkonů na horní nebo dolní končetině je možné provádět periferní blokády, které přeruší vedení vzruchů z operované končetiny. V rámci zvýšení komfortu našich pacientů provádíme ultrazvukem naváděné nervové blokády ke snížení bolestivosti v pooperačním období. V průběhu místní anestezie je pacient při vědomí, nebo je možné ji zkombinovat se sedací pacienta (léky navozený spánek).

 

Techniky místní anestezie je možné využít i pro tlumení bolesti v pooperačním období či k tlumení porodních bolestí – jedná se o tzv. epidurální analgézii. Ta se provádí v poloze na levém boku nebo vsedě s vyhrbenými zády („kočičí hřbet“). Speciální jehlou je detekován epidurální prostor, který se nachází mezi obratlovým obloukem a tvrdou míšní plenou. Po zavedení jehly je do tohoto prostoru podáno místní anestetikum a zasunuta tenká speciální hadička (katétr). Do ní může být dále podávána směs k tlumení bolestivých vjemů. Po zavedení katétru a podání analgetické směsi nastupuje účinek asi za 10 až 15 minut – zmírnění porodních či jiných bolestí. Děložní stahy jsou vnímány spíše jako tlak, úplné znecitlivění (anestezie) je u spontánního porodu nežádoucí, jelikož by zpomalilo průběh porodu. Porod tedy nebude zcela bezbolestný, ale mnohem méně bolestivý a snesitelnější. Do epidurálního katétru je možno anestetikum přidávat v intervalech či kontinuálně infúzní pumpou. Pokud bude třeba těsně po porodu ošetřit porodní poranění, je možné do katétru přidat místní anestetikum a toto ošetření provést bezbolestně pouze v místním znecitlivění.

 

 Analgosedace

Analgosedace (monitorovaná anesteziologická péče) je stav sníženého vnímání bolesti a útlumu vědomí po aplikaci léků, pacienta lze ze spánku probudit silným podnětem. Nejčastěji se užívá u nepříjemných vyšetřovacích metod.

 

Rizika anestezie

Neexistuje žádný způsob anestezie, který by byl bez rizika. Odhad rizika vychází ze zhodnocení celkového zdravotního stavu pacienta, zhodnocení zátěže organismu plánovaným operačním výkonem a zvoleným způsobem anestezie. V současné době, při standardním užívání monitorovacích technik po celou dobu výkonu, se dá anestezie považovat za velmi bezpečnou. Během operace lékař - anesteziolog vždy sleduje krevní tlak, EKG záznam srdeční činnosti, sycení krve kyslíkem pomocí nebolestivého prstového klipu, složení vdechovaných a vydechovaných plynů. U velmi náročných operací nebo v případě komplikací během operačního výkonu je monitorace rozšířena o další sledování a měření. Nejčastější komplikace celkové anestezie: nevolnost a zvracení, škrábání a dočasná bolest v krku, pokles krevního tlaku, poruchy srdečního rytmu, zvýšení krevního tlaku, srdeční infarkt (méně než 1% celkových anestézií), smrt v průběhu anestézie (0,009% celkových anestézií, především pacienti v kritickém stavu bezprostředního ohrožení života, kteří musí podstoupit život zachraňující výkon v anestezii). K nejčastějším komplikacím místní anestezie patří technické problémy při lokalizaci správného místa pro provedení místní anestézie s nutností provést operační výkon v celkové anestézii, bolesti v zádech, bolest hlavy.

 

Pokyny pro pacienty před anestézií:

Každá anestezie je zásahem do organismu. Pro bezpečný průběh Vašeho operačního výkonu v anestezii dodržte prosím následující pokyny:

 • V akutním stavu infekčního onemocnění bude Váš operační výkon odložen; obdobně pokud proděláte 14 dnů před plánovaným výkonem nějaké akutní infekční onemocnění (např. angína, chřipka);
 • Pokud kouříte, omezte několik dní před výkonem kouření a nejméně den před výkonem nekuřte vůbec;
 • Dodržte prosím náš požadavek lačnění před výkonem. Na oddělení budete přesně instruováni, kdy můžete naposledy jíst a pít. Tímto opatřením předejdete riziku zvracení během anestézie a nebezpečí zatečení žaludečního obsahu do dýchacích cest;
 • Před výkonem sejměte zubní protézu, oční čočky, protézy a brýle, šperky včetně piercingu, sponky a vlasové paruky. Delší vlasy si stáhněte gumičkou;
 • Tetováž v místě aplikace svodné anestézie může být důvodem odmítnutí tohoto způsobu znecitlivění;
 • Před anestézií nepoužívejte make-up, oční stíny, oční linky, řasenku - hrozí riziko zánětu očních spojivek, lak nebo gel na nehty – znesnadňuje Vaše monitorování během výkonu;
 • Je-li plánováno Vaše propuštění z nemocnice do domácí péče v den operačního výkonu či vyšetření, nesmíte tento den řídit motorová vozidla, provádět právní úkony, činit důležitá rozhodnutí a je vhodné se vyvarovat práce s nebezpečnými nástroji či přístroji. Zajistěte si již dopředu doprovod dospělou osobou do domácí péče a její dohled nad Vámi do následujícího dne.

 

PACU (Post Anesthetic Care Unit) - dospávací pokoj

Dospávací pokoj se nachází ve 4. patře na MIRP A. Je zde poskytována pooperační péče v plném rozsahu, která je zaměřená zejména na monitoraci životních funkcí, tlumení pooperační bolesti a řešení případných pooperačních komplikací.  Návštěvy zde nejsou povoleny.

Vedení oddělení


prim. MUDr. Vladimír Zemánek

prim. MUDr. Vladimír Zemánek

Náměstek pro léčebně preventivní péči


Atestace II.stupně z anesteziologie a resuscitace, licence pro výkon samostatné praxe v oboru urgentní medicína, osvědčení k využívání fibrooptické bronchoskopie v anesteziologii a intenzivní péči.

Popis odděleníVážení rodinní příslušníci našich pacientů, dovolte nám, abychom Vás seznámili s naším oddělením, na kterém se léčí Vám blízký člověk. 

 

Oddělení multioborvé intenzivní a resuscitační péče patří mezi největší oddělení Nemocnice Boskovice s.r.o. Péči pacientům zde zajišťuje téměř 70 pracovníků – lékařů, sester, fyzioterapeutka a pomocný personál. Intenzivní a resuscitační péči poskytujeme celé nemocnici. Zajišťujeme školení personálu v KPR, zabýváme se léčbou bolesti.

Na oddělení jsou ošetřováni pacienti, u kterých je riziko, že dojde k selhání některých ze základních životních funkcí nebo již k selhání došlo. Po dobu pobytu v nemocnici o nemocného pečuje tým zdravotnických pracovníků vedených ošetřujícím lékařem, který navrhuje v rámci pokynů primáře nebo vedoucího lékaře oddělení diagnostický a léčebný postup. Pacient má právo být srozumitelně seznámen se svým zdravotním stavem, být informován o potřebných zdravotních výkonech a také má právo dozvědět se o všech dostupných možnostech vyšetření a léčby. Ze strany nelékařského zdravotnického personálu jsou nemocní ošetřováni kompetentním personálem s použitím nejnovějších ošetřovatelských postupů.

 

Informace pro návštěvy

Návštěvy na oddělení jsou každý den  v  době od 14.00 hod. do 19.00 hod., je-li stav Vašeho blízkého velmi vážný, je možno po dohodě s ošetřujícícím lékařem, přijít na návštěvu kdykoliv. Je vhodné přicházet na návštěvu v menších skupinkách 2-3 osob. Při příchodu na oddělení, si ve vstupním filtru obléknete jednorázový plášť. Jste-li nachlazeni, návštěvu raději odložte nebo požádejte sestru o ústenku.  Návštěvy dětí jsou možné pouze po domluvě s primářem oddělení. Přijdete-li na návštěvu poprvé, možná Vás zaskočí množství techniky a různých věcí kolem nemocného. Sestra Vám odpoví na Vaše dotazy týkající se ošetřovatelské péče. Na všechny naše pacienty v bezvědomí mluvíme, i když se zdá, že nás nevnímají. Stejně tak i Vy, když přijdete na návštěvu, mluvte na své blízké, řekněte jim to, co považujete za důležité jim sdělit. Pokud nemocný vnímá své okolí, dávejte mu jednoduché otázky, na které by mohl odpovědět kývnutím hlavy, stisknutím ruky nebo pohybem očí. Po domluvě s lékařem se můžete společně se sestrou podílet na krmení nemocného, na polohování nebo péči o pokožku. Nesmírně důležitý je pro nemocného dotyk - pohlazení známé osoby. Na oddělení probíhá ošetřovatelská péče podle konceptu bazální stimulace, kdy jsou částečně do péče o bezvědomé pacienty zainteresováni příbuzní. Podrobnější informace o metodě Vám sdělí ošetřující lékaři a sestry.

Na zdravotní stav nemocných je možno se informovat u ošetřujícího lékaře denně od 14.00 do 15.00 hodin. Po domluvě s lékařem je možné informovat se i mimo tento interval, a to během pracovní doby (7.00 - 15.30 hod). V době pohotovostní služby (15.30 - 7.00 hod) jsou informace podávány pouze při závažné změně zdravotního stavu. 

 

Telefonické informace není možné v souladu s ochranou osobních údajů podávat. Přesto ve výjimečných případech (po předchozí ústní domluvě) mohou být ošetřujícím lékařem informace podány kontaktní osobě po sdělení hesla. Telefonické informace bývají podávány v době od 13.00 - 14.00 hod. (tel. číslo MIRP A - 516 491 444 a MIRP B - 516 491 414 ).

Jestliže Vás trápí nějaký problém, pokusíme se Vám jej pomoci vyřešit - například v souvislosti s pracovní neschopností, s důchodem nemocného s potřebou kontaktovat krizového interventa, sociální pracovnici, psychologa, duchovního a podobně.

 

Tým pracovníků MIRP

 

Plánek nemocnice


Orientační plán nemocnice

Orientační plán

Fotogalerie

Hledat na webu