Váš prohlížeč je zastaralý, některé prvky těchto stránek se nemusí zobrazovat korektně. Prosím aktualizujte ho nebo nainstalujte jiný.

Lékařské pozice

Nemocnice Boskovice s.r.o. přijme do pracovního poměru:

 

Lékaře se zájmem o obor ortopedie - L1

 

Dotazy zodpoví  prim.MUDr. Bedřich Kala, ortopedické oddělení, 516 491 391, e-mail: bedrich.kalaml@nembce.cz

 

Lékaře se zájmem o obor hematologie

  •  lékaře s ukončeným interním kmenem (lze i těsně před ukončením) L2 se zájmem o atestaci v oboru hematologie a transfuzní lékařství. Pracoviště má akreditaci pro vzdělávání v tomto oboru.

případné dotazy zodpoví MUDr. Olga Klímová, primářka transfuzniho oddělení, tel 516 491 540(546), mail: olga.klimova@nembce.cz 

 

 

·         Lékaře se zájmem o obor urologie 

  •  lékaře s odbornou nebo specializovanou způsobilostí v oboru urologie  L1,L2,L3

případné dotazy zodpoví MUDr. Aleš Chromý, ordinář urologie, tel 516491414, 421, mail: ales.chromy@nembce.cz 

 

 

·         Lékaře pro ambulantní provoz rehabilitačního oddělení

  • lékař L3 se specializovanou způsobilostí v oboru FBLR
  • případně lékař L2 s absolvovaným společným základem (interní, chirurgický nebo pediatrický kmen) se zájmem o obor rehabilitační a fyzikální medicína


 

Dotazy zodpoví prim. MUDr. Monika Dvořáčková, rehabilitační oddělení, 516 491 573, e-mail: monika.dvorackova@nembce.cz


 

·         Lékaře s odbornou nebo specializovanou způsobilostí v oboru chirurgie

-          lékař L1, L2, L3


 

Dotazy zodpoví prim. MUDr. Radek Bousek, chirurgické oddělení, 516 491 410,414, e-mail: radek.bousek@nembce.cz


 

·         Lékaře s odbornou nebo specializovanou způsobilostí v oboru gynekologie a porodnictví

-          lékař L3

Dotazy zodpoví prim. MUDr. Jan Machač, gynekologicko porodnické oddělení, 516 491 350, e-mail: jan.machac@nembce.cz


 


 

·         Lékaře s odbornou nebo specializovanou způsobilostí v oboru radiologie a zobrazovací metody

-          lékař L1,L2, L3

-          plný nebo částečný úvazek, možnost DPČ

Dotazy zodpoví prim. MUDr. Liběna Čapková, RDG oddělení, 516 491 524, e-mail: libena.capkova@nembce.cz


 

 

Požadavky:

-       Občanská a morální bezúhonnost

-       Způsobilost k výkonu povolání lékaře podle zákona č. 95/2004 Sb.


 

Nabízíme: velmi dobré pracovní podmínky

možnost ubytování


 

Individuální podmínky budou dohodnuty při osobním jednání.


 

K písemné přihlášce přiložte:

-          životopis

-          fotokopie dokladů o dosaženém vzdělání


 


 


 

Přihlášky zasílejte na adresu:


 

Nemocnice Boskovice s.r.o.

Olga Slezáková

Asistentka jednatele

Otakara Kubína 179

680 01 Boskovice


 

*Vysvětlivky zkratek při požadavku na L1, L2 a L3:


 

  • Lékař L1 – lékař s odbornou způsobilostí pracující pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí v příslušném oboru (Odborná způsobilost k výkonu povolání lékař se získává absolvováním nejméně šestiletého prezenčního studia v akreditovaném magisterském studijním programu všeobecné lékařství).
  • Lékař L2 - lékař s odbornou způsobilostí pracující bez odborného dohledu na základě certifikátu o absolvování základního kmene příslušného specializovaného oboru, který vydává Ministerstvo zdravotnictví, popřípadě pověřená organizace.
  • Lékař L3 – lékař se specializovanou způsobilostí.