Váš prohlížeč je zastaralý, některé prvky těchto stránek se nemusí zobrazovat korektně. Prosím aktualizujte ho nebo nainstalujte jiný.

Lékařské pozice

Jednatel Nemocnice Boskovice s.r.o. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:

primář/ka patologického oddělení

Kvalifikační předpoklady:     

 • vysokoškolské vzdělání lékařského směru
 • specializovaná způsobilost v oboru patologie
 • minimální praxe v oboru 10 let                                           

 

Požadavky:   

 • organizační, komunikační a řídící schopnosti, samostatnost
 • zdravotní způsobilost a bezúhonnost ve smyslu zák. č. 95/2004 Sb., v platném znění                                      

orientace v ekonomice zdravotnictví 

 

K písemné přihlášce je třeba doložit:

 • strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních
 • potvrzení zdravotní způsobilosti dle zák. č. 95/2004 Sb., v platném znění
 • výpis z trestního rejstříku ne starší 90 dnů
 • doklad o členství v ČLK
 • ověřené kopie dokladů o získání odborné způsobilosti k výkonu povolání lékaře a o získání specializované způsobilosti dle zák. č. 95/2004 Sb., v platném znění
 • písemný návrh koncepce rozvoje a řízení oddělení (v rozsahu maximálně dvou listů A4)
 • písemný souhlas uchazeče s použitím jeho osobních údajů v předkládaném rozsahu pro účely výběrového řízení

 

Nabízíme:      

 • nadstandardní finanční ohodnocení
 • možnost dalšího vzdělávání
 • práci v akreditovaném zdravotnickém zařízení
 • dovolenou 5 týdnů   +   3 dny placeného zdravotního volna     
 • kvalitní stravování s příspěvkem zaměstnavatele
 • možnost ubytování

 

Předpokládaný nástup do funkce:     dle dohody

 

Písemné přihlášky, včetně telefonního spojení a s požadovanými doklady je třeba zaslat  obálkou s označením „Výběrové řízení – primář/ka patologického oddělení - neotvírat“ nejpozději do

 30.11.2018 na adresu:   

 Nemocnice Boskovice s.r.o.

 Olga Slezáková, sekretariát jednatele            

 Otakara Kubína 179

 680 01 Boskovice

 tel. 516 491 102, 724 696 024        e-mail.: olga.slezakova@nembce.cz

Jednatel Nemocnice Boskovice s.r.o. si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného uchazeče.

 

Jednatel Nemocnice Boskovice s.r.o. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:

 

primář/ka gynekologicko porodnického oddělení

 

Kvalifikační předpoklady:

 • vysokoškolské vzdělání lékařského směru
 • specializovaná způsobilost v oboru gynekologie a porodnictví
 • minimální praxe v oboru 10 let

 

Požadavky:   

 • organizační, komunikační a řídící schopnosti, samostatnost
 • zdravotní způsobilost a bezúhonnost ve smyslu zák. č. 95/2004 Sb., v platném znění
 • orientace v ekonomice zdravotnictví 

 

K písemné přihlášce je třeba doložit:

 • strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních
 • potvrzení zdravotní způsobilosti dle zák. č. 95/2004 Sb., v platném znění
 • výpis z trestního rejstříku ne starší 90 dnů
 • doklad o členství v ČLK
 • ověřené kopie dokladů o získání odborné způsobilosti k výkonu povolání lékaře a o získání specializované způsobilosti dle zák. č. 95/2004 Sb., v platném znění
 • písemný návrh koncepce rozvoje a řízení oddělení (v rozsahu maximálně dvou listů A4)
 • písemný souhlas uchazeče s použitím jeho osobních údajů v předkládaném rozsahu pro účely výběrového řízení

                                                                                                                        

Nabízíme: 

 • nadstandardní finanční ohodnocení
 • možnost dalšího vzdělávání
 • práci v akreditovaném zdravotnickém zařízení
 • dovolenou 5 týdnů   +   3 dny placeného zdravotního volna
 • kvalitní stravování s příspěvkem zaměstnavatele
 • možnost ubytování

 

Předpokládaný nástup do funkce:    dle dohody

 

Písemné přihlášky, včetně telefonního spojení a s požadovanými doklady je třeba zaslat  obálkou s označením „Výběrové řízení – primář/ka gynekologicko porodnického oddělení - neotvírat“ nejpozději do 30.11.20018 na adresu:    

Nemocnice Boskovice s.r.o.

Olga Slezáková, sekretariát jednatele            

Otakara Kubína 179

680 01 Boskovice

tel. 516 491 102, 724 696 024        e-mail.: olga.slezakova@nembce.cz

 

Jednatel Nemocnice Boskovice s.r.o. si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného uchazeče.

 

 

 

 

 

 

Nemocnice Boskovice s.r.o. přijme do pracovního poměru:

 

Lékaře se zájmem o obor hematologie

 •  lékaře s ukončeným interním kmenem (lze i těsně před ukončením) L2 se zájmem o atestaci v oboru hematologie a transfuzní lékařství. Pracoviště má akreditaci pro vzdělávání v tomto oboru.

případné dotazy zodpoví MUDr. Olga Klímová, primářka transfuzniho oddělení, tel 516 491 540(546), mail: olga.klimova@nembce.cz 

 

 

·         Lékaře se zájmem o obor urologie 

 •  lékaře s odbornou nebo specializovanou způsobilostí v oboru urologie  L1,L2,L3

případné dotazy zodpoví MUDr. Aleš Chromý, ordinář urologie, tel 516491414, 421, mail: ales.chromy@nembce.cz 

 

 

·         Lékaře pro ambulantní provoz rehabilitačního oddělení

 • lékař L3 se specializovanou způsobilostí v oboru FBLR
 • případně lékař L2 s absolvovaným společným základem (interní, chirurgický nebo pediatrický kmen) se zájmem o obor rehabilitační a fyzikální medicína


 

Dotazy zodpoví prim. MUDr. Monika Dvořáčková, rehabilitační oddělení, 516 491 573, e-mail: monika.dvorackova@nembce.cz


 

·         Lékaře s odbornou nebo specializovanou způsobilostí v oboru chirurgie

-          lékař L1, L2, L3


 

Dotazy zodpoví prim. MUDr. Radek Bousek, chirurgické oddělení, 516 491 410,414, e-mail: radek.bousek@nembce.cz


 

·         Lékaře s odbornou nebo specializovanou způsobilostí v oboru gynekologie a porodnictví

-          lékař L3

Dotazy zodpoví prim. MUDr. Jan Machač, gynekologicko porodnické oddělení, 516 491 350, e-mail: jan.machac@nembce.cz


 


 

·         Lékaře s odbornou nebo specializovanou způsobilostí v oboru radiologie a zobrazovací metody

-          lékař L1,L2, L3

-          plný nebo částečný úvazek, možnost DPČ

Dotazy zodpoví prim. MUDr. Liběna Čapková, RDG oddělení, 516 491 524, e-mail: libena.capkova@nembce.cz


 

 

Požadavky:

-       Občanská a morální bezúhonnost

-       Způsobilost k výkonu povolání lékaře podle zákona č. 95/2004 Sb.


 

Nabízíme: velmi dobré pracovní podmínky

možnost ubytování


 

Individuální podmínky budou dohodnuty při osobním jednání.


 

K písemné přihlášce přiložte:

-          životopis

-          fotokopie dokladů o dosaženém vzdělání


 


 


 

Přihlášky zasílejte na adresu:


 

Nemocnice Boskovice s.r.o.

Olga Slezáková

Asistentka jednatele

Otakara Kubína 179

680 01 Boskovice


 

*Vysvětlivky zkratek při požadavku na L1, L2 a L3:


 

 • Lékař L1 – lékař s odbornou způsobilostí pracující pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí v příslušném oboru (Odborná způsobilost k výkonu povolání lékař se získává absolvováním nejméně šestiletého prezenčního studia v akreditovaném magisterském studijním programu všeobecné lékařství).
 • Lékař L2 - lékař s odbornou způsobilostí pracující bez odborného dohledu na základě certifikátu o absolvování základního kmene příslušného specializovaného oboru, který vydává Ministerstvo zdravotnictví, popřípadě pověřená organizace.
 • Lékař L3 – lékař se specializovanou způsobilostí.