Váš prohlížeč je zastaralý, některé prvky těchto stránek se nemusí zobrazovat korektně. Prosím aktualizujte ho nebo nainstalujte jiný.

Lékařská knihovna

Lékařská knihovna je specializovanou knihovnou ve smyslu §9, 11, 12, 13 Knihovního zákona (257/2001 Sb. V platném znění). Lékařská knihovna poskytuje knihovnické a informační služby především zaměstnancům Nemocnice Boskovice s.r.o., studentům zdravotnických škol a ostatní odborné lékařské veřejnosti. Svůj fond zpřístupňuje prostřednictvím výpůjčních, reprografických, rešeršních a informačních služeb. Pomáhá prohlubovat a zvyšovat vzdělávání lékařů, sester a ostatní zdravotnické veřejnosti.


Výpůjční služby

  • Výpůjčky odborných knih a periodik z vlastního fondu.

  • Zprostředkování výpůjček odborných knih a periodik z jiných knihoven a informačních středisek:

    • Meziknihovní výpůjční služba (MVS),

    • Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba (MMVS).


Cirkulační služby odborných periodik

  • Cirkulace odborných periodik z fondů jiných knihoven zaměstnancům Nemocnice Boskovice s.r.o.

  • Cirkulace odborných periodik z fondu lékařské knihovny Nemocnice Boskovice s.r.o. jiným knihovnám.


Rešeršní služby

Vypracovávání rešerší (výběr literatury k určitému tématu) na požádání uživatelů z českých i zahraničních databází.


Bibliograficko-informační služby

Poskytování informací o fondech a katalozích, o dostupnosti informačních pramenů, specializovaných databázích.


výpůjční doba: denně 8.00–11.00 hodin
tel. kontakt: 516 491 109
e-mail: knihovna@nembce.cz