Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Nemocnice
Boskovice

Bezpečí
Důvěra
Péče

  (+420) 516 491 111
  info@nembce.cz

Kvalita a akreditace

Nemocnice Boskovice s.r.o. je držitelem všech požadovaných akreditací Ministerstva zdravotnictví České republiky podle Zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, pro všechny obory jí poskytované péče.

 

Certifikát kvality a bezpečí

V pátek 20.5.2022 naše nemocnice úspěšně obhájila certifikát kvality, který potvrzuje soulad naší činnosti se Zákonem o zdravotních službách z hlediska kvality a bezpečí.

 

certifik_at.PNG (PNG 1266x894px )

 

 

 

 

Akreditace Oddělení klinických laboratoří a transfuzní služby a Oddělení patologie

Zdravotnické laboratoře Nemocnice Boskovice plní akreditační požadavky podle normy ČSN ISO 15189 Zdravotnické laboratoře – Požadavky na kvalitu a způsobilost již od roku 2012. Všechny laboratoře jsou součástí jednoho akreditovaného subjektu OKLT a PAT: Oddělení klinických laboratoří transfuzní služby a Oddělení patologie Nemocnice Boskovice s.r.o.

V říjnu 2020 úspěšně proběhla reakreditace všech pracovišť podle normy ČSN EN ISO 15189:2013. Platnost Osvědčení je do 16. 11. 2025.

 

osvedcen_i_o_akreditaci_oklt_2023.jpg (JPG 763x1080px )

 

Nedílnou součástí osvědčení o akreditaci je níže vložená příloha, kde je vymezen rozsah udělené akreditace.

 

 

 

 

 

 

Hledat na webu