Váš prohlížeč je zastaralý, některé prvky těchto stránek se nemusí zobrazovat korektně. Prosím aktualizujte ho nebo nainstalujte jiný.

Kopie Zolpidem tartaras

Zolpidem je léčivo používané k léčbě nespavosti. Patří mezi krátkodobě působící nebenzodiazepinová hypnotika, která potencují kyselinu gama-aminomáselnou stejným způsobem jako benzodiazepiny. Účinkuje rychle a má krátký eliminační poločas (2-3 hod).

Zolpidem se používá pouze v případech těžkých poruch spánku, které pacienta velmi omezují nebo v případě závažných problémů pacienta způsobených nespavostí.

Je určen ke krátkodobému podávání. Léčba by měla trvat co nejkratší dobu a neměla by se ukončit náhle. Doba léčby kolísá od několika dnů do dvou týdnů a nemá překročit 4 týdny včetně období postupného snižování dávky. Denní dávka 10 mg zolpidemu by neměla být překročena.

Během léčby se může vyvinout tolerance (ztráta účinku během několika týdnů léčby) nebo tělesná a psychická závislost. Toto riziko se zvyšuje s dávkou a délkou léčby a je vyšší u pacientů, kteří v minulosti nadměrně konzumovali alkohol či zneužívali léky. Riziko abstinenčních příznaků je vyšší po náhlém ukončení léčby. Může dojít k přechodnému zhoršení spánku (rebount fenomén), což může být doprovázeno změnami nálady, úzkostí a neklidem. Abstinenční příznaky se projevují jako bolesti hlavy nebo svalů, těžká úzkost a napětí, neklid, zmatenost, podrážděnost a poruchy spánku. V závažných případech se může vyskytnout porucha vnímání reality, odcizení se sám sobě, nadměrná citlivost na hluk, ztuhlost a mravenčení končetin, přecitlivělost na světlo a tělesný kontakt, halucinace či křeče (epileptické záchvaty).

Lékárna je povinna hlásit podezření ze zneužívání léčivých přípravků. Prosíme proto o obezřetnost při preskripci přípravků s návykovými látkami a při náznaku zneužívání tuto situaci řešit.