Váš prohlížeč je zastaralý, některé prvky těchto stránek se nemusí zobrazovat korektně. Prosím aktualizujte ho nebo nainstalujte jiný.

Kopie Změny v registraci Ascorutin, Cilkanol

Změna indikací léčivého přípravku ASCORUTIN


SÚKL informuje o úpravě indikací léčivého přípravku ASCORUTIN, por.tbl.flm., SÚKL kód
96303.
Státní ústav pro kontrolu léčiv vydal ke dni 23. 3. 2016 rozhodnutí o prodloužení platnosti
registrace léčivého přípravku ASCORUTIN, por.tbl.flm., registrační číslo 86/682/69-S/C, SÚKL
kód 96303, v rámci kterého byla schválena úprava indikací tohoto léčivého přípravku.

Původní indikace zahrnovaly symptomatické ovlivnění zvýšené lomivosti a permeability kapilár
různé etiologie, hlavně při hypovitaminóze a avitaminóze C, při anafylaktoidní purpuře a jiných
vaskulárních purpurách, při nedostatečnosti žil dolních končetin, při léčbě místních otoků dolních
končetin posttraumatického a lymfatického původu, při hemeroidech, ovlivnění místních příznaků
krvácení při diabetické retinopatii, při polycytemii, ulcerózní proktokolitidě a dalších
onemocněních, kde se předpokládá pozitivní účinek přípravku.

Přípravek je nyní indikován pouze k léčbě zvýšené lomivosti a permeability kapilár při
hypovitaminóze vitaminu C.
Přípravek je určen pro léčbu dospělých a dětí od 3 let věku.Změna indikací léčivého přípravku CILKANOL

SÚKL informuje o úpravě indikací léčivého přípravku CILKANOL, por.cps.dur., SÚKL kód 4336.
Státní ústav pro kontrolu léčiv vydal ke dni 16. 3. 2016 rozhodnutí o prodloužení platnosti
registrace léčivého přípravku CILKANOL, por.cps.dur., registrační číslo 85/133/82-C, SÚKL kód
4336, v rámci kterého byla schválena úprava indikací tohoto léčivého přípravku.

Původní indikace zahrnovaly:
léčbu chronické žilní nedostatečnosti varikózního nebo posttrombotického původu;
subjektivní potíže nemocných s varixy, hemoroidy;
místní otoky, např. posttraumatického, lymfatického původu, komplikující žilní zánět nebo
trombózu;
poruchy odolnosti kapilár, zvláště u vaskulárních purpur a mikroangiopatií (diabetická retinopatie).

Přípravek je nově indikován pouze pro symptomatickou a/nebo adjuvantní léčbu příznaků a projevů
spojených s chronickou žilní nedostatečností (např. pocit těžkých nohou, pocit napětí nebo
mravenčení, otoky dolních končetin, křeče, neklidné nohy).
Tento přípravek je určen dospělým a dospívajícím nad 15 let.

zdroj: http://www.sukl.cz/leciva/zmena-indikaci-leciveho-pripravku-ascorutin http://www.sukl.cz/leciva/zmena-indikaci-leciveho-pripravku-cilkanol