Váš prohlížeč je zastaralý, některé prvky těchto stránek se nemusí zobrazovat korektně. Prosím aktualizujte ho nebo nainstalujte jiný.

Kopie Výběrové řízení - primář/ka gynekologicko porodnického oddělení

Jednatel Nemocnice Boskovice s.r.o. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:

 

primář/ka gynekologicko porodnického oddělení

 

Kvalifikační předpoklady:

 • vysokoškolské vzdělání lékařského směru
 • specializovaná způsobilost v oboru gynekologie a porodnictví
 • minimální praxe v oboru 10 let

 

Požadavky:   

 • organizační, komunikační a řídící schopnosti, samostatnost
 • zdravotní způsobilost a bezúhonnost ve smyslu zák. č. 95/2004 Sb., v platném znění
 • orientace v ekonomice zdravotnictví 

 

K písemné přihlášce je třeba doložit:

 • strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních
 • potvrzení zdravotní způsobilosti dle zák. č. 95/2004 Sb., v platném znění
 • výpis z trestního rejstříku ne starší 90 dnů
 • doklad o členství v ČLK
 • ověřené kopie dokladů o získání odborné způsobilosti k výkonu povolání lékaře a o získání specializované způsobilosti dle zák. č. 95/2004 Sb., v platném znění
 • písemný návrh koncepce rozvoje a řízení oddělení (v rozsahu maximálně dvou listů A4)
 • písemný souhlas uchazeče s použitím jeho osobních údajů v předkládaném rozsahu pro účely výběrového řízení

                                                                                                                        

Nabízíme: 

 • nadstandardní finanční ohodnocení
 • možnost dalšího vzdělávání
 • práci v akreditovaném zdravotnickém zařízení
 • dovolenou 5 týdnů   +   3 dny placeného zdravotního volna
 • kvalitní stravování s příspěvkem zaměstnavatele
 • možnost ubytování

 

Předpokládaný nástup do funkce:    dle dohody

 

Písemné přihlášky, včetně telefonního spojení a s požadovanými doklady je třeba zaslat  obálkou s označením „Výběrové řízení – primář/ka gynekologicko porodnického oddělení - neotvírat“ nejpozději do 30.11.20018 na adresu:    

Nemocnice Boskovice s.r.o.

Olga Slezáková, sekretariát jednatele            

Otakara Kubína 179

680 01 Boskovice

tel. 516 491 102, 724 696 024        e-mail.: olga.slezakova@nembce.cz

 

Jednatel Nemocnice Boskovice s.r.o. si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného uchazeče.