Váš prohlížeč je zastaralý, některé prvky těchto stránek se nemusí zobrazovat korektně. Prosím aktualizujte ho nebo nainstalujte jiný.

Kopie Výběr protiinfekčního léčiva u warfarinizovaného pacienta

Žádná antibiotika nejsou s warfarinem kontraindikovaná, existují však léčiva bezpečná, léčiva s jistým rizikem interakce a léčiva nedoporučená. Samotné onemocnění (horečka) účinky warfarinu zvyšuje, proto je ideální zkontrolovat INR po 5 dnech léčby u každého nově nasazeného léku.

Minimální riziko interakce:

PENICILINY

CEFALOSPORINY

Větší riziko interakce:

TETRACYKLINY

MAKROLIDY – doporučuje se monitorovat INR po 3 – 5 dnech po nasazení ATB, nejbezpečnějším makrolidem je spiramycin

KLINDAMYCIN – bezpečnější než makrolidy

Rizikové kombinace:

FLUOROCHINOLONY – doporučuje se monitorovat INR

METRONIDAZOL – automaticky snížit dávku warfarinu o 30 – 35 %

KOTRIMOXAZOL – automaticky snížit dávku warfarinu o 10 – 20 % (pokud bylo INR v nedávné minulosti bližší hranici 3, tak o 20 %, v opačném případě o 10 %)

Metronidazol a kotrimoxazol významně zvyšují účinek warfarinu, dávku je třeba snížit hned při nasazení ATB. Doporučuje se použít alternativní postupy a tato léčiva indikovat pouze pokud neexistuje jiná možnost léčby.

Metronidazol zvyšuje účinek warfarinu nejvíce ze všech protiinfekčních léčiv! U lambliázy a amebiázy lze nahradit kloroxinem. Při eradikaci Helicobacter pylori lze použít jinou trojkombinaci s klarithromycinem, azithromycinem nebo ciprofloxacinem. Alternativa není pro léčbu trichomoniázy a u anaerobních infekcí.

Furantoin učínek warfarinu neovlivňuje. 

Rizikové kombinace makrolidů se statiny

Podávání klarithromycinu společně se simvastatinem a lovastatinem (již neregistrován) je kontraindikované! Interakce je klinicky velmi významná – zvyšuje se nejen riziko rhabdomyolýzy, ale i renálního selhání a dokonce i riziko celkové mortality. Doporučuje se podávat azithromycin nebo po dobu léčby klarithromycinem simvastatin nepodávat.

Kombinaci klarithromycinu a atorvastatinu je vhodné se vyhnout, pokud je ale nutné klarithromycin nasadit, dávka atorvastatinu nesmí překročit 20 mg. Dávky rosuvastatinu a fluvastatinu není nutné při nasazení makrolidu upravovat.

Nejbezpečnějším makrolidem je spiramycin. U dospělých je vhodné dávkovat po 8 hodinách.


 

Čerpáno ze seminářů Interakční akademie Infopharm, a.s. 2016.