Váš prohlížeč je zastaralý, některé prvky těchto stránek se nemusí zobrazovat korektně. Prosím aktualizujte ho nebo nainstalujte jiný.

Kopie Upozornění na interakce opioidů

Aktualizace informací o přípravku u přípravků obsahujících benzodiazepiny nebo jim podobné látky a opioidy

 

Koordinační skupina CMDh vydala doporučení k přidání upozornění a interakcí týkajících se současného užívání opioidů (indikovaných k léčbě bolesti a kašle a k substituční terapii) a benzodiazepinů nebo jim podobných látek. Důvodem těchto upozornění je závažné riziko respirační deprese, kómatu a smrti při současném užívání léčivých přípravků obsahujících tyto léčivé látky. 

Doporučený text k implementaci vychází ze schválených informací v nedávno ukončené WS proceduře pro léčivé přípravky obsahující zolpidem, které jsou nyní extrapolovány na přípravky obsahující benzodiazepiny nebo jim podobné látky a opioidy.

Interakce klarithromycin + kodein

 

Důsledek : Akutní respirační nedostatečnost a selhání funkce ledvin.

Mechanismus interakce : Kodein je substrát CYP2D6 (touto cestou vzniká analgeticky účinný morfin) a CYP3A4. Klarithromycin je silný inhibitor CYP3A4. U pacienta, který je ultrarychlým metabolizátorem CYP2D6 je při souběžném podávání klarithromycinu kodein biotransformován ve vysokém podílu na morfin.

Opatření : Souběžné podávání opioidů, které se metabolizují současně na CYP3A4 a CYP2D6, a silných inhibitorů CYP3A4 představuje vysoké riziko, zejména jedná-li se o pacienty, kteří jsou pomalí metabolizátoři CYP2D6 (hydrokodon) nebo ultrarychlí metabolizátoři CYP2D6 (kodein).

Pokud je však pacient silný nebo ultrarychlý metabolizátor, existuje zvýšené riziko rozvoje nežádoucích účinků toxicity opioidů i při běžně předepisovaných dávkách. Tito pacienti přeměňují kodein na morfin rychle, což vede k vyšším než očekávaným hladinám morfinu v séru. Podávání kodeinu výrobce kodeinu v ČR a SR u ultrarychlých metabolizátorů CYP2D6 považuje za kontraindikované.