Váš prohlížeč je zastaralý, některé prvky těchto stránek se nemusí zobrazovat korektně. Prosím aktualizujte ho nebo nainstalujte jiný.

Kopie Tisková zpráva o Motivačním auditu v Nemocnici Boskovice s. r. o.

V říjnu 2015 proběhl v nemocnici formou osobní pohovorů motivační audit zaměstnanců, který se zaměřoval na jejich spokojenost a náměty na zlepšení ve čtyřech oblastech:

  1. Práce jako taková, zázemí a perspektiva.
  2. Lidé – prostředí, role šéfa a vedení, atmosféra na pracovišti a v nemocnici.
  3. Hodnocení a odměňování lidí
  4. Jistota pracovního místa a jméno nemocnice.

 

- zúčastnil se ho náhodný vzorek (15 %): lékařského, sesterského i nezdravotnického personálu, abychom získali širší výpověď, než lze získat papírovými formuláři.

- dotázaní uváděli 80 % spokojenost, což je srovnatelné s jinými stejně velkými (i většími) nemocnicemi. Srovnání jsme provedli s jinou městskou nemocnicí. Nikoli s Blanskem. Dále jsme srovnávali stejně vedený průzkum ještě se dvěma fakultními nemocnicemi. Nemocnice je zaměstnanci hodnocena stejně dobře ve většině oblastí až na oblast dobrého jména nemocnice a povědomí o její kvalitě a vnímání jisté nestability vedení nemocnice.

- personál je spokojen s jistotou zaměstnání, jednáním zaměstnavatele a náplní své práce. Vůbec největší spokojenost uváděli s kvalitou kolektivu a komunikací na pracovišti.

Velmi dobře je hodnocena i etická část vztahů na pracovišti, bez závadových jevů jako je šikana, bossing a mobbing. Rovněž vedení nemocnice je pokládáno za velmi etické.

- jako i v jiných zdravotnických zařízeních se na druhou stranu objevila nespokojenost s výší platu, nedostatkem personálu a vysokou mírou stresu ve výkonu povolání. Zároveň se objevovalo přání větší informovanosti o chystaných změnách a dění v nemocnici. Požadavky na zlepšení informovanosti pracovníků jdou však napříč všemi srovnávanými nemocnicemi.  

- v nemocnici proběhla změna vedení, i přes změnu vedení nemocnice pracuje stále dobře, má výborné odborníky a poskytuje dobrou péči svým pacientům. Důležitá jsou jména zejména některých primářů, za kterými se jezdí z širokého okolí a jistě jsou dobrými vzory pro spolupracovníky. Na některých pracovištích jsme zjistili mírný nedostatek zejména odborných vzorů oproti fakultním nemocnicím.

 

BN a kolektiv s.r.o.