Váš prohlížeč je zastaralý, některé prvky těchto stránek se nemusí zobrazovat korektně. Prosím aktualizujte ho nebo nainstalujte jiný.

Kopie Sdělení k zákazu návštěv

Zákaz návštěv hospitalizovaných pacientů byl nařízen celostátně z důvodu omezení šíření onemocnění virem Covid-19. Nemocnice Boskovice s.r.o. plně respektuje toto rozhodnutí a s tím spojená omezení.

Snažíme se plně chránit i práva pacientů a jejich rodinných příslušníků. Podle zákona má osoba nezletilá nebo nesvéprávná právo na přítomnost zákonného zástupce po celou dobu hospitalizace. Apelujeme však na každého jednotlivce, aby zodpovědně přistupoval k současné výjimečné situaci, zejména s vědomím toho, že hospitalizováni pacienti jsou ohroženou rizikovou skupinou a pro nemocnici je prioritní jejich maximální ochrana. Vzhledem k poměrně dlouhé inkubační době viru Covid-19 je nebezpečí pro pacienty s oslabenou imunitou velmi vysoké, neboť onemocnění může být šířeno i tehdy, nepociťuje-li nakažený klinické příznaky. Prosíme proto o respekt ke všem našim hospitalizovaným pacientům.

Na porodním sále je přípustná přítomnost otce nebo jiné osoby u porodu za předpokladu, že netrpí jakýmkoli akutním onemocněním. Na oddělení šestinedělí a novorozeneckém návštěvy povoleny nejsou, a to z důvodu zpřísněné ochrany zdraví pacientů.

Co se týká pacientů v terminálním stadiu onemocnění, vždy individuálně takovou situaci posuzujeme a ochotně zajistíme důstojný lidský přístup k pacientovi i jeho nejbližším.

Maximální snahou naší nemocnice je nynější akutní situaci zvládnout medicínsky i lidsky co nejlépe, a proto prosíme o vstřícný a racionální přístup i veřejnost.