Váš prohlížeč je zastaralý, některé prvky těchto stránek se nemusí zobrazovat korektně. Prosím aktualizujte ho nebo nainstalujte jiný.

Kopie POZOR - změna výdeje inkontinenčních pomůcek na poukaz!!!

Novinky při výdeji zdravotnických prostředků na poukaz platné od 1. 10. 2019 a od 1. 12. 2019
 
Nejzásadnější změnou již od 1. 10. bude povinnost lékaře uvádět na formulář poukazu Stupeň postižení inkontinence - musí se uvést text:
- Inkontinence I. stupně
- Inkontinence II. stupně
- Inkontinence III. stupně
!!! Bez této informace budou zdravotní pojišťovny považovat poukaz za NEPLATNÝ a v takovém případě nemá být lékárníkem ZP vydáno!!!
 
To je z toho důvodu, že výše úhrady každého jednotlivého ZP (kalhotky, vložky, vložné pleny atp.) se bude lišit podle stupně inkontinence pacienta. Novinkou pro pacienty bude to, že jednomu pacientovi půjde předepsat více druhů inkontinenčních pomůcek (několik poukazů) s tím, že podle stupně inkontinence bude určen měsíční limit a výše spoluúčasti.
 
Změna úhrad zavádí u ZP několik úhrad. To znamená, že výše úhrady bude moci dosahovat až tří hodnot UHR1, UHR2, UHR3 schvalovaných SÚKLem podobně jako u léků (typicky mohou být různé úhrady stanoveny pro děti a dospělé nebo podle stupně postižení apod.). V případě, že bude lékař požadovat jinou úhradu než základní UHR1, měl by to vyznačit na poukazu.
 
Zároveň dojde ke kompletnímu překódování jednotlivých ZP (nově budou ve formátu 5XXXXXX). Aby došlo k provázání s dnešními kódy, budou v nových číselnících uvedeny kódy původní (PKOD) i nové (KOD). Účtovat se bude podle hodnoty pole KOD již od 1. 10. V přechodném období bude hodnota pole KOD stejná jako původní kód, takže fakticky se nic nezmění. Od 1. 12. již bude v poli KOD nový formát kódu ZP u všech hrazených ZP. Dojde také ke změnám názvu i doplňku názvu jednotlivých ZP, podle toho jak budou uvedeny v číselníku.
 

Čerpáno z: https://www.lekarnici.cz/Pro-cleny/Sdeleni/Komora/Zmeny-ve-vydeji-zdravotnickych-prostredku.aspx