Váš prohlížeč je zastaralý, některé prvky těchto stránek se nemusí zobrazovat korektně. Prosím aktualizujte ho nebo nainstalujte jiný.

Kopie Obnova přístrojového vybavení oddělení Centrální sterilizace

Oddělení Centrální sterilizace se svým zaměřením řadí mezi složky prevence nemocničních nákaz a představuje tak jeden z aspektů komplexní zdravotní péče. Cílem tohoto specializovaného pracoviště je zajištění vysoké úrovně a kvality sterilizace zdravotnických prostředků nejen pro operační sály a všechna oddělení Nemocnice Boskovice, ale i pro externí zákazníky. Jednou z podmínek zabezpečení zmíněné úrovně a kvality je přístrojové vybavení oddělení.

Stávající přístrojová technika je na oddělení používána již od roku 2002 a každodenní provoz s sebou pochopitelně přináší její značné opotřebení. Z poskytnutých dotací města Boskovice ve výši 6 000 000 korun tak byly zakoupeny dvě Myčky Professional od společnosti Miele, s.r.o. a tři Parní sterilizátory od společnosti BMT Medical technology, s.r.o. Realizace a instalace novějšího přístrojového vybavení probíhala v průběhu roku 2019. Za účasti zástupců města Boskovice, dozorčí rady a výše jmenovaných firem tak bylo dne 13. 12. 2019 nově zrekonstruované oddělní Centrální sterilizace Nemocnice Boskovice slavnostně otevřeno.

Děkujeme všem, kteří přispěli k tomu, aby toto oddělení mohlo i nadále zůstat neoddělitelnou součástí bezpečného poskytování zdravotní péče.