Váš prohlížeč je zastaralý, některé prvky těchto stránek se nemusí zobrazovat korektně. Prosím aktualizujte ho nebo nainstalujte jiný.

Kopie Nové nežádoucí účinky léčiv

Nové nežádoucí účinky léčiv – hodnocení bezpečnosti v rámci EU

 

V rámci evropského hodnocení došlo na základě nových informací ke změnám bezpečnostních informací a informací o nežádoucích účincích u níže uvedených léčiv, které budou následně doplněné i do SPC a příbalových letáků.

Níže uvedené informace lze dohledat i v informačním zpravodaji Nežádoucí účinky Státního ústavu pro kontrolu léčiv v čísle 2/2017 dostupném na stránkách www.sukl.cz.

 

 

Brimonidin (Alphagan, Combigan, Luxfen, Simbrindza) – riziko použití na podrážděnou kůži, nežádoucí účinky bradykardie (frekvence vzácné) a závrať (frekvence méně časté)

 

Budesonid k inhalačnímu, intranazálnímu podání, enterální formy – upozornění na poruchy zraku, nežádoucí účinek rozmazané vidění (frekvence méně časté až vzácné)

 

Desloratadin, pseudoefedrin (Aerinaze) – upozornění na záchvaty křečí, nežádoucí účinky abnormální chování, agrese, prodloužení QT intervalu (frekvence není známa)

 

Desloratadin (Aerius, Daselta, Jovesto) - upozornění na záchvaty křečí, nežádoucí účinky abnormální chování, agrese, prodloužení QT intervalu (frekvence není známa)

 

Meloxikam (Melocox, Melovis) – nežádoucí účinek pankreatitida (frekvence není známá)

 

Misoprostol (Misodel, Mispregnol) – posílení varování o riziko excesivní děložní tachykardie, která nemusí odpovídat na tokolytickou léčbu při použití na indukci porodu

 

Moxifloxacin (Avelox) – revidovány texty o hypersenzitivitě, alergické reakci a periferní neuropatii, nový nežádoucí účinek vaskulitida (frekvence velmi vzácné)

 

Pramipexol (Calmolan, Glepark, Mirapexin) – abstinenční syndrom při vysazení dopaminového agonisty včetně apatie, úzkosti, deprese, únavy, pocení, bolest (četnost není známá)

 

Ropinirol (Requip Modutab) - abstinenční syndrom při vysazení dopaminového agonisty včetně apatie, úzkosti, deprese, únavy, pocení, bolest (četnost není známá)

 

Rotavirová vakcína (Rotarix, Rotateq) – možné riziko intususcepce, (střevní neprůchodnosti)

 

Trimetazidin (Preductal MR) – nežádoucí účinek vertigo (frekvence není známá)

 

Thiopental – anafylaktická reakce (frekvence není známá)

 

Zonisamid (Zonegran) – upozornění na glaukom s uzavřeným úhlem, akutní myopie, nežádoucí účinky glaukom s uzavřeným úhlem, akutní myopie, bolest oka, myopie, rozmazané vidění, snížená zraková ostrost (frekvence velmi vzácné)