Váš prohlížeč je zastaralý, některé prvky těchto stránek se nemusí zobrazovat korektně. Prosím aktualizujte ho nebo nainstalujte jiný.

Kopie Nouzové opatření

V důsledku epidemiologické situace a v návaznosti na vyhlášený stav nouze a celostátní karanténní opatření vydáváme následující omezení:

 

Žádáme pacienty, aby přicházeli do nemocnice pouze v případech nezbytně nutného ošetření. Vstup do nemocnice je možný pouze přes hlavní vrátnici.

Veškerá zdravotní péče je zaměřena pouze na akutní případy, a to včetně operativy, kdy jsou zrušeny plánované neakutní operační výkony. Přítomnost otce nebo jiné osoby u porodu je zakázána. Provoz rehabilitačního oddělení je dočasně zrušen. Ortopedická vyšetření kyčlí u dětí jsou do odvolání zrušena. Dárcovství krve je omezeno a odběry budou prováděny dle aktuální potřebnosti.

Žádáme všechny příchozí, aby s ohledem na probíhající pandemii použili při vstupu do areálu nemocnice vlastní ochranné pomůcky, jako ústenky, roušky nebo jiné prostředky.

Doprovod osoby přicházející k ošetření, včetně doprovodu dětí, je nutné redukovat na jednu doprovázející osobu.

Návštěvy pacientů v nemocnici jsou striktně zakázány. Pacienti nemohou bez léčebného důvodu opouštět oddělení.

Provoz lékárny je omezen pouze na výdejní pohotovostní okénko.

Prosíme veřejnost, aby v rámci efektivního zvládnutí této mimořádně situace respektovala nastavená omezení, a to z důvodu ochrany zdraví svého, hospitalizovaných pacientů i našich zaměstnanců.