Váš prohlížeč je zastaralý, některé prvky těchto stránek se nemusí zobrazovat korektně. Prosím aktualizujte ho nebo nainstalujte jiný.

Kopie Euthyrox - změna pomocných látek

V období od 40. týdne do 46. týdne 2019 (září – listopad) bude postupně k dispozici přípravek Euthyrox ve změněném složení. Pomocná látka laktóza bude nahrazena pomocnou látkou mannitol a bude přidána pomocná látka kyselina citronová. Při odstranění laktózy mohou lék užívat i pacienti s nesnášenlivostí laktózy. Způsob užívání přípravku Euthyrox zůstává nezměněný. Přípravek s novým složením je bioekvivalentní přípravku s původním složením, avšak u některých citlivějších jedinců se může mírně lišit resorpce léčivé látky z přípravků s různým složením. 

 

• Doporučujeme pečlivě sledovat pacienty, kteří přešli na změněné složení přípravku Euthyrox, protože tato změna může vést k rozkolísání hladin hormonů štítné žlázy a vzhledem k úzkému terapeutickému rozmezí levothyroxinu se může klinicky projevit. Sledování pacientů by mělo zahrnovat klinické i laboratorní vyšetření za účelem zajištění optimálního dávkování. 

• Zvláštní pozornost je třeba věnovat specifickým rizikovým skupinám (např. pacientům s karcinomem štítné žlázy, kardiovaskulárním onemocněním, těhotným ženám, dětem a starším pacientům). 

 

Pro předepisující lékaře: 

• Pomocí klinického a laboratorního vyšetření se ujistěte, že individuální denní dávka bude pro daného pacienta nadále optimální. Po 6-8 týdnech léčby je vhodné vyšetřit hladinu TSH, event. i hladinu volného T4. 

• V případě potřeby upravte dávkování podle klinické odpovědi pacienta a výsledků laboratorního vyšetření. 

• Zajistěte dostatečnou informovanost pacientů.

 

Více informací na http://www.sukl.cz/leciva/informacni-dopis-euthyrox