Váš prohlížeč je zastaralý, některé prvky těchto stránek se nemusí zobrazovat korektně. Prosím aktualizujte ho nebo nainstalujte jiný.

Kopie Denzitometrické vyšetření v Nemocnici Boskovice s.r.o.

Denzitometrické vyšetření je zaměřeno na stanovení obsahu minerálů v kostech nebo v měkkých tkáních a je v indikovaných případech plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. V souladu s existujícím Seznamem zdravotních výkonů ho musí doporučit ošetřující lékař, který má pacienta v péči pro kostní chorobu. Tedy lékař těch odborností, které jsou oprávněny předepisovat komplexní antiosteoporotickou léčbu: revmatologie, dětská revmatologie, ortopedie, traumatologie, vnitřní lékařství, gynekologie a porodnictví, dětská gynekologie, endokrinologie. Může to být i praktický lékař, ale jen má-li u konkrétního pacienta písemné pověření od příslušného specialisty k předpisu antiosteoporotických léčivých přípravků s limitací odbornosti.

Indikace denzitometrie, stejně jako každého jiného vyšetření, je vždy v kompetenci ošetřujícího lékaře. Pro indikace jednotlivých vyšetření ale zpravidla existují doporučení, která vydávají příslušné odborné společnosti. Společnost pro metabolická onemocnění skeletu má na svých internetových stránkách zveřejněna kritéria pro co nejefektivnější a nejúčelnější využití denzitometrického vyšetření v osteologické a endokrinologické praxi. Denzitometrie by podle nich měla být provedena pro stanovení rizika fraktury u žen v menopauze nebo po menopauze, u kterých jsou zjištěny faktory zvyšující riziko zlomenin a které chtějí podstoupit příslušnou doporučovanou léčbu. Dále např. u osob obojího pohlaví, u nichž lze na základě radiologického vyšetření usuzovat na přítomnost osteoporózy nebo je zachycen stav po zlomenině při neadekvátním či minimálním traumatu – to se týká zejména žen od 40let a mužů od 55let. Denzitometre je také indikovaná u pacientů na začátku nebo v průběhu dlouhodobé léčby kortikoidy nebo jinými léky, které snižují množství kostní hmoty.

Uvedená indikační omezení se vztahují obecně k úhradě denzitometrie z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Není-li ale podle ošetřujícího lékaře takové vyšetření indikováno, můžete ho absolvovat jako samoplátce (500 Kč).

  • Pacienti se mohou objednat v evidenci RDG oddělení nebo na telefonním čísle 516 491 522
  • K vyšetření se dostaví s univerzální žádankou VZP typ 06 nebo K, na které je řádně vyznačeno IČP a adresa žádajícího lékaře
  • Vlastní vyšetření trvá cca 30 min. a provádí ho radiologický asistent bez přítomnosti lékaře

Výsledek vyšetření je do 14 dnů vyhodnocen zkušeným atestovaným ortopedem a následně pracovníkem RDG oddělení odeslán na adresu žádajícího lékaře