Váš prohlížeč je zastaralý, některé prvky těchto stránek se nemusí zobrazovat korektně. Prosím aktualizujte ho nebo nainstalujte jiný.

Kopie Babybox

Babybox v Nemocnici Boskovice

 

Rada města Boskovice na svém jednání dne 23.05.2017 odsouhlasila uzavření smlouvy o spolupráci se spolkem Babybox pro odložené děti - STATIM a dodavatelem Zdeňkem Juřicou MONTEL na zřízení a provozování Babyboxu v budově Nemocnice Boskovice.

Zřízení proběhne na náklady spolku Babybox pro odložené děti – STATIM a dodavatele Zdeněk Juřica MONTEL. Následně bude poskytována dvouletá záruka, během níž budou prováděny BTK, servis i různé opravy či výměny součástí Babyboxu zdarma. Nemocnice Boskovice s. r. o. bude povinna provádět a hradit běžnou údržbu, dezinfekci a čištění a bude zajišťovat a hradit energii potřebnou k větrání a klimatizaci.