Váš prohlížeč je zastaralý, některé prvky těchto stránek se nemusí zobrazovat korektně. Prosím aktualizujte ho nebo nainstalujte jiný.

Kopie Aktuální opatření v souvislosti s COVID-19

Nemocnice Boskovice s.r.o. vedle poskytované akutní péče postupně obnovuje standardní ambulantní provoz a provádění neakutních výkonů. S ohledem na stále probíhající pandemický stav je nadále nutné zachovávat v areálu nemocnice zpřísněná hygienická opatření.

 

Vstup do nemocnice je možný pouze jedním vchodem přes vrátnici, kde je zavedeno filtrování příchozích. Všem vstupujícím osobám bude změřena teplota a provedeno krátké šetření zdravotního stavu.  Prosíme, nezatajujte informace o Vašem kontaktu s onemocněním COVID-19, případně o tom, že máte příznaky tohoto onemocnění. Lékařská péče Vám bude poskytnuta vždy a za všech okolností, v případě pozitivního nebo suspektního stavu pak za zpřísněných hygienických podmínek, které pomohou ochránit Vás i ostatní pacienty a zaměstnance naší nemocnice.

 

V celém areálu nemocnice noste na obličeji připevněné roušky, dodržujte bezpečnostní rozestupy od dalších osob, častěji si myjte a dezinfikujte ruce a dbejte dalších pokynů zdravotnického personálu. Návštěvy nejsou nadále povoleny.

 

Objednávání k vyšetření provádějte výhradně telefonicky v příslušné ambulanci. Doba vyčleněná na ošetření jednoho pacienta se bude odvíjet od náročnosti poskytované péče a zajištění protiepidemických opatření. Dodržujte objednací časy, aby nedocházelo k velké kumulaci osob v čekárnách. Doprovod pacienta žádáme, aby se, pokud možno, zdržoval mimo čekárnu.

 

Provoz rehabilitačního oddělení probíhá v omezeném režimu, a to pro kojence k provádění Vojtovy metody a pro řešení akutních parés a pooperačních a poúrazových stavů.  Prosíme, telefonicky svou návštěvu konzultujte předem. Pacienti s chronickou revmatologickou diagnosou nebo s vertebrogenním stavem si mohou zakoupit DVD pro cvičení v domácích podmínkách. Z kapacitních důvodů nemůžeme prozatím poskytnout péči pacientům s FT žádankou od lékařů z jiných zdravotnických zařízení. Obnovení kompletního fyzioterapeutického provozu bude probíhat dle aktuální epidemiologické situace.

 

Děkujeme za chápavý přístup k nastaveným omezením, která slouží k tomu, abychom mohli poskytovat zdravotní péči kvalitně a v co nejširší míře a zároveň účinně bránili šíření epidemie a ochránili tak naše pacienty i zaměstnance.