Interní oddělení

Interní oddělení poskytuje komplexní lůžkovou v rozsahu celého vnitřního lékařství se zaměřením na choroby

  • kardiovaskulární,

  • cerebrovaskulární

  • periferní cévní choroby

  • metabolické

  • gastroenterologické

  • nefrologické

  • endokrinopatie

  • revmatologické choroby.

V rámci kardiovaskulárního a cerebrovaskulárního programu je zabezpečeno sonografické, echokardiografické a dopplerovské vyšetření, CT vyšetření, monitorovací sledování pacientů včetně možnosti telemetrie v rozsahu celého zařízení.

V oblasti invazivních vyšetřovacích metod zejména koronarografie a angiologie spolupracujeme s FN Brno u sv.Anny a ve FN Brno-Bohunicích.

Oddělení současně poskytuje hospitalizační péči dalším pacientům s hraničními stavy z příbuzných oborů (hematologie, onkologie, TRN, ORL, kožní, rehabilitace).

 

Kontakty:

516 491 321 - oddělení A
516 491 311 - oddělení B