Nemocnice
Boskovice

Bezpečí
Důvěra
Péče

  (+420) 516 491 111

Informace pro pozůstalé

Vážení pozůstalí, dovolte nám, abychom Vám vyslovili hlubokou lítost nad ztrátou Vašeho blízkého.

Pro ulehčení těžké životní situace, kterou nyní prožíváte, Vám níže poskytujeme několik informací, jak postupovat při řešení neodkladných záležitosí spojených s úmrtím a pohřbem:

Vážení pacienti, v souladu s pokynem Ministerstva zdravotnictví nelze v současné epidemiologické situaci provádět plánované neakutní výkony. Sledujte naše webové stránky, kde uvádíme podrobnosti a aktuální opatření.

Hledat na webu