Nemocnice
Boskovice

Bezpečí
Důvěra
Péče

  (+420) 516 491 111

Upozornění SÚKL

Farmakovigilační oddělení SÚKL poukazuje na souběžné podávání léčiv, které mohou prodloužit QT interval

 

V současné době se v naší lékárně nejčastěji setkáváme s následujícími typy interakcí:

 

KOMBINACE HALOPERIDOLU A CITALOPRAMU

Haloperidol je léčivo s výrazným rizikem prodloužení QT intervalu, stejně tak působí i Citalopram.

 

KOMBINACE AMIODARONU A CIPROFLOXACINU

Sčítají se nežádoucí účinky ve formě prodloužení QT. Hlášena šestkrát častější komorová arytmie již po 12 hodinách (i.v.)!

 

KOMBINACE AMIODARONU A METRONIDAZOLU 

Takovou kombinaci výrobce Entizolu považuje za kontraindikovanou. Kromě zvýšení plazmatické koncentrace amiodaronu nelze vyloučit i působení samotného metronidazolu na prodloužení QT.

 

KOMBINACE KLARITHROMYCINU, AZOLOVÝCH ANTIMYKOTIK, VERAPAMILU A AMIODARONU

Uvedená léčiva jsou inhibitory isoenzymu CYP 3A4, kterým je amiodaron metabolizován a zesilují tak jeho NÚ. Současně mohou prodlužovat QT.

 

Nejvíce rizikové léky, které samy o sobě mohou vyvolávat arytmii TdP:

 

ANTIARYTMIKA

MAKROLIDOVÁ ATB

FLUOROCHINOLONOVÁ ATB

ANTIPSYCHOTIKA

SSRI

OSTATNÍ

 

PharmDr. Monika Marková

Hledat na webu