Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Nemocnice
Boskovice

Bezpečí
Důvěra
Péče

  (+420) 516 491 111
  info@nembce.cz

Hospitalizace

Přijetí do nemocnice - neplánované (akutní příjem)

V tomto případě se veškeré organizace Vašeho přijetí do nemocnice ujímá personál nemocnice.

Velmi důležitá a nutná je komunikace s rodinou.

 

Přijetí do nemocnice - plánované

Pokud Vás praktický nebo odborný lékař odešle k přijetí do nemocnice, řiďte se jeho radami.

K plánovanému příjmu se dostavte ve stanovený den od 7.30 do 10.00 hodin (nevztahuje se na akutní případy) do odborné ambulance oddělení, kde budete hospitalizován/a. Zde se Vás ujmou zdravotníci, sepíší s vámi potřebné dokumenty a s těmi Vás zašlou do přijímací kanceláře nemocnice. Z přijímací kanceláře jste již odesláni na příslušné oddělení, kde jste hospitalizováni.

Kontakt na přijímací kancelář: 516 491 469

Při přijetí budete informováni o tom, kdo je Vaším ošetřujícím lékařem. Lékař Vás seznámí s postupem léčby, přípravy na vyšetření nebo operaci aj. Během hospitalizace Vás bude informovat o vaší léčbě.

S dotazy se obracejte především na ošetřujícího lékaře, nejlépe během vizity.

Dále budete seznámeni s Vnitřním řádem Nemocnice Boskovice s.r.o.

 

Při přijetí do nemocnice potřebujete:

 

Maminky do porodnice

Pokud plánujete porod v naší nemocnici, budete potřebovat doklady související s narozením dítěte a ev. další věci osobní potřeby, jejichž seznam najdete v doporučeném seznamu věcí do porodnice.

 

Maminky s dětmi

Na dětském oddělení umožňujeme, aby dítě během pobytu v nemocnici doprovázela matka nebo jiný rodinný příslušník. Děti mohou mít vlastní hračky, knížky, společenské hry atd.

 

Možnosti nadstandardních pokojů a jiných služeb

Při přijetí do nemocnice Vám podá informaci staniční sestra oddělení, jinak seznam nadstandardních služeb najdete v ceníku zdravotních služeb nemocnice.

 

Poskytování informací

Od lékaře máte právo dostat úplné a vyčerpávající informace o svém zdravotním stavu. Informace budou z důvodu zachování lékařského tajemství poskytnuty jen Vám a s Vaším souhlasem nejbližším příbuzným.

Všichni zaměstnanci jsou vázáni služebním tajemstvím a povinností mlčenlivosti. Důvěrné informace o Vašem zdravotním stavu nelze podávat telefonicky.

 

Léky

Pokud musíte pravidelně užívat léky, nezapomeňte si je vzít s sebou (pro první dny hospitalizace) a informovat o jejich užívání ošetřujícího lékaře.Během pobytu v nemocnici Vám připravuje lékařem předepsané léky sestra. Jakékoliv negativní pocity při užívání léků sdělte sestře nebo ošetřujícímu lékaři.

 

Stravování - dieta

Předepsaná dieta je významnou součástí léčby. Jídla a diety jsou připravovány odbornými dietologickými pracovníky. Připadá-li Vám jídlo bez chuti, může to být proto, že lékař doporučil omezení soli nebo tuku ve Vaší stravě. Individuální problémy s váhou (nedostatečnou či nadměrnou) s Vámi mohou na základě upozornění ošetřujícího lékaře nebo sestry řešit nutriční terapeuti.

Případné připomínky ke stravě a Vaše přání sdělte staniční sestře nebo ošetřujícímu lékaři.

Pokud dostanete od návštěvníků jídlo nebo nápoje, doporučujeme Vám, abyste se zeptali lékaře nebo sestry, zda Vám toto přilepšení neublíží.

 

Cenné předměty

Prosíme všechny pacienty, aby do nemocnice nebrali žádné větší obnosy peněz, cenné papíry a cennosti. Nemocnice v Boskovicích v žádném případě nemůže ručit za ztrátu či krádež. Cennosti a větší obnos peněz doporučujeme odevzdat staniční sestře k uložení do trezoru nemocnice. Také v případě poškození nebo ztráty elektrických přístrojů nepřebírá nemocnice žádnou zodpovědnost. Případnou ztrátu neodkladně hlaste u staniční sestry. Děkujeme za pochopení.

 

Propustky a vycházky

Lékaři a ošetřující personál nesou zodpovědnost za úspěch Vašeho léčení. Jen oni mohou rozhodnout, zda a kdy můžete opustit lůžko, eventuelně nemocnici. Lůžkové oddělení můžete opustit a pobývat v areálu nemocnice (v letních měsících i v parku) pouze se souhlasem sestry, a to jen na vymezený čas.

Propustku je možné poskytnout jen v závažných případech se souhlasem primáře oddělení a to na nezbytně nutnou dobu.

 

Pokrytí Wi-fi

V nemocnici jsou prostřednictvím Wi-Fi pokrytá všechna lůžková oddělení a transfuzní oddělení, kde se mohou pacienti připojit bezplatně k internetu. Heslo pro Wi-Fi na lůžkových a transfuzním oddělení sdělí staniční sestra. K Wi-Fi je také možné připojení v Bistru nemocnice, a to bez hesla.

 

Propuštění

Prosíme Vás, abyste společně s námi, pokud možno, plánovali odchod z nemocnice v době od 9.00 do 12.00 hodin. Zdravotní dokumentace zasíláme praktickému lékaři, u kterého jste registrováni, nebo je Vám předána ošetřujícím lékařem do rukou. S případnými dotazy se obracejte na staniční sestru.

Hledat na webu