Gynekologicko porodnické oddělení

Gynekologicko porodnické oddělení udržuje vysoký standard v oblasti léčebně preventivní péče. Poskytuje komplexní služby v oblasti celé gynekologické operativy, včetně onkologické  a urogynekologické.

Ročně  provádíme kolem 700 velkých operací, tedy více než by odpovídalo naší spádové oblasti.
Onkologická péče je poté komplexně zajišťována v úzké spolupráci s Masarykovým onkologickým ústavem v Brně. Tato spolupráce je na velmi vysoké úrovni ku prospěchu našich pacientek.
V oblasti urogynekologické operativy se velmi rozvinula operativa ženské inkontinence (neudržení moči) s použitím podpůrných pásek (TOT). Primář dr. Machač byl dokonce školitelem urogynekologické operativy na mezinárodním sjezdu ve Zlíně.
V oblasti porodnictví si držíme stabilní trend v počtu porodů (ročně kolem 800 porodů). Naše porodnice je vyhledávána i řadou mimookresních rodiček. Na porodním sále jsou hojně využívány nadstandardní služby a je potěšitelné, že se zvyšuje počet otců u porodu. Pacientky mohou využívat i epidurální anestezie a používat u porodu analgezii pomocí entonoxu – zmírňování porodních bolestí vdechováním analgetické směsi. 

Na oddělení pravidelně praktikují medici z celé republiky.


Oddělení si udržuje výbornou pověst a je vyhledávaným pracovištěm.

 

Kontakty:

516 491 351 — gynekologické oddělení
516 491 382 — porodní sál
516 491 362 — oddělení šestinedělí